Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45504
Posledná úprava
19.01.2015
Zobrazené
437 x
Autor:
lucka.huslova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý má nárok na zmysluplný a plnohodnotný život v okruhu milujúcej rodiny. Bohužiaľ nie každému je to dopriate. Rodina zohráva v našich životoch dôležitú úlohu, ktorá nás ovplyvňuje po celý náš život. Výchova emocionálne a sociálne narušených osôb je špecifický smer pedagogického pôsobenia a starostlivosti o osobu so špeciálnymi výchovnými potrebami v oblasti korekcie vrodených, vývinových alebo získaných porúch správania alebo prežívania. Základom výchovnej práce s týmito skupinami osôb je pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Objektom výchovy emocionálne narušených sa stávajú deti a mladiství, ktorí trpia neuropsychickými poškodeniami, alebo takí jedinci, ktorí, hoci inak sú zdraví, správajú sa neadaptívne, a nakoniec deti, ktoré nedokážu zvládnuť niektoré životné situácie. Predmetom mojej bakalárskej práce je bližšie špecifikovať príčiny vzniku, prejavenia traumy a emočných porúch u detí.

Cieľom je výchova detí emocionálne traumatizovaných. Postupy, ktorých cieľom je náprava správania a prežívania, nie sú však viazané len na výchovné situácie, ale uskutočňujú sa aj vo vzťahoch rodinných a nezávislých a spolupracujú formou výchovnej pomoci na riešení ich problémov. Starostlivosťou o deti sa zaoberáme aj zo strany štátu, ako to je uzákonené v zákone 36/ 2005 o rodine. Moja práca sa skladá z troch kapitol.
V prvej kapitole práce sa zaoberáme príčinami vzniku emócii a emocionálnych poranení, základnými pojmami. Emocionálnou narušenosťou sa u detí rozumejú poruchy správania a sociálnych vzťahov, u ktorých sa ako zdroj dá predpokladať vnútorný zmätok a bolesť.
V druhej kapitole sa nachádzajú základné pojmy traumy, jej vznik, priebeh a liečba.
A v tretej kapitole sa zaoberáme rodinou ako takou. Bližšie špecifikujeme možnosti jej
zloženia a vplyv na osobnosť dieťaťa. Výchova je cieľom mojej bakalárskej práce. Práca bližšie špecifikuje postupy výchovy emocionálne traumatizovaných detí. Jej špecifiká a úlohu pre daného jedinca.

Kľúčové slová:

trauma

výchova

emócie

rodina

starostlivosť

detiObsah:
 • OBSAH
  ÚVOD -10-
  1. EMÓCIE A EMOCIONÁLNE PORANENIA -11-
  1.1. Druhy a formy emočných poranení -11-
  1.2. Syndróm CAN -16-
  1.2.1. Telesné týranie -17-
  1.2.2. Psychické týranie -18-
  1.2.3. Sexuálne zneužívanie -19-
  1.2.4. Zanedbávanie -20-
  1.2.5. Zvláštne formy CAN -21-
  1.3. Hojenie emocionálnych poranení -21-
  2. TRAUMA -23-
  3. RODINA A VÝCHOVA -28-
  3.1. Rodina nevlastná -33-
  3.2. Rodina vlastná -35-
  3.3. Náhradná starostlivosť -36-
  ZÁVER -40-
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -41-

Zdroje: