Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Sociálnoprávne aspekty rozvodu

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
292 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22039
Posledná úprava
04.04.2009
Zobrazené
10 313 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Manželstvo je inštitúcia, ktorá má svoje nespochybniteľné miesto v živote jedinca i spoločnosti. Práve manželstvo je miestom, kde sa rodia a vyvíjajú noví jedinci, ktorí stabilitu rodiny v ktorej vyrastú zúročia pri vytváraní svojej vlastnej rodiny v dospelosti. Manželstvom sa zabezpečuje, že muž a žena vytvoria rodinnú bunku, ktorá bude plniť viacero funkcií. Medzi najdôležitejšie funkcie patrí reprodukčná, ekonomická a výchovná. Život vo dvojici a neskôr i spolužitie s vlastnými deťmi môže prinášať množstvo konfliktných situácií, ktorých riešenie nemusí byť jednoduché. Neexistuje manželstvo, kde by ku kríze nikdy nedošlo. Ak manželia vedia pomenovať svoje problémy, potom je ich riešenie možné a kríza pravdepodobne odznie, čo má pozitívny vplyv na partnerov i deti. Ak sú však rozpory dlhodobé, neriešené a členovia rodiny zle znášajú krízovú atmosféru v rodine, potom je inštitút rozvodu na mieste. Rozvod je v živote človeka nesmiernym medzníkom, ktorý ovplyvňuje jeho ďalší život a tiež jeho blízkych a rodiny ako takej.... Rozvod je jednou z najbolestivejších a najkomplikovanejších udalostí v živote človeka. Odborníci zastávajú názor, že rozvod je druhou najtraumatickejšou životnou udalosťou po smrti dieťaťa, alebo rodiča. Je potrebné pochovať vzťah, v ktorom kedysi dvaja ľudia nachádzali lásku, istotu, identitu, sny a nádeje.

Kľúčové slová:

rodina

deti

partneri

rozvod

konflikt

týranie

manželstvo a rodina

fázy rozvodu

konflikty v manželstve

návrh na rozvod manželstva

kolízny opatrovníkZdroje:
 • GARDNER, R.: Rozvod – a čo ďalej? 1. vyd. Martin: 1991. 227 s.
 • ISBN 80-217-0328-8
 • KECKÉŠOVÁ, M.: Základy rodinného práva. 1.vyd. Obč. združenie Sociálna práca. Bratislava: 2005. 133 s. ISBN 80-89185-13-4
 • KLIMEŠ, J.: Partneri a rozchody. Praha: 2005. 239 s. ISBN 80-7367-045-3
 • LEVICKÁ, J. a iní: Sociálna práca s rodinou. 1. vydanie. Trnava: 2004. 177 s. ISBN 80-89074-427-7
 • MATĚJČEK, Z. – DYTRYCH, Z.: Krizové situace v rodině očima dítětě. 1. vyd. Praha: 2002, 128 s. ISBN 80-247-0332-7
 • PREVENDÁROVÁ, J. – KUBIČKOVÁ G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. 1995. 82 s. ISBN 80-08-01212-9
 • ROZINAJOVÁ, H.: Pedagogika pre rodičov. 1. vyd. Martin: 1988. 267 s.
 • STRIEŽENEC, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava: 1999. 215 s. ISBN 80-8055-718
 • TOKÁROVÁ, A.: Sociálna práca. Prešov: 2003. 573 s. ISBN 80-96-83-67-5-7
 • VLČEK, R. – HRUBEŠOVÁ, Z.: Sociálnoprávna ochrana maloletých, Vybrané aspekty. Bratislava: 2006. 254 s. ISBN 80-8057-675-0
 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č. 305/2005 Z.z.