Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Školská integrácia žiaka

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20294
Posledná úprava
12.06.2011
Zobrazené
7 612 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jedným z najzávažnejších celosvetových problémov civilizácie je stúpajúci počet postihnutých osôb vo všetkých krajinách. Na celom svete je množstvo ľudí s rôznymi druhmi postihnutí. Tento závažný celosvetový jav je spojený s komplexom otázok, ktoré sa zaoberajú potrebami života postihnutých osôb.

Témou záverečnej práce je úloha osobného asistenta v procese individuálnej integrácie žiaka v bežnej základnej škole. Zamerali sme sa predovšetkým na úlohu osobného asistenta súvisiacu s procesom individuálnej integrácie žiaka v bežnej základnej škole...

Cieľom práce je hlbšie priblížiť problematiku osobnej asistencie pri začleňovaní integrovaného žiaka so špeciálno – pedagogickými potrebami do základnej školy bežného typu. Zároveň je našim cieľom oboznámiť s úlohami osobného asistenta, ktoré je potrebné plniť pre čo najúspešnejšie zvládnutie procesu integrácie, ktorý prinesie všetkým zúčastneným stranám, teda nielen integrovaným žiakom a spolužiakom, jeho rodičom i učiteľom, ale aj škole a spoločnosti čo najlepšie výsledky...

Kľúčové slová:

školská integrácia žiaka

bakalárska práca

postihnutie

socializácia jedincaObsah:
 • ÚVOD 9

  1 ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA ŽIAKA S POSTIHNUTÍM, NARUŠENÍM 11

  2 PODMIENKY PRIJATIA PRI INTEGRÁCIÍ ŽIAKA DO BEŽNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 18

  2.1 Priestorové podmienky 19
  2.2 Materiálno-technické podmienky 19
  2.3 Personálne podmienky 23

  3 ŽIAK SO ŠPECIÁLNO – VÝCHOVNÝMI POTREBAMI 25
  3.1 Charakteristika žiaka s rôznym druhom postihnutia, narušenia 26

  4 SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DIEŤA S POSTIHNUTÍM, NARUŠENÍM 34
  4.1 Formy sociálnej služby 34
  4.2 Socializácia jedinca 36
  4.3 Socializácia v rodine 38
  4.4 Socializácia v škole 39

  5 TYPY ASISTENTOV 41

  6 OSOBNÁ ASISTENCIA 45

  6.1 Činnosti považované za osobnú asistenciu 46
  6.2 Osobný asistent 47
  6.3 Osobný asistent v bežnej základnej škole 50

  7 ZÁVER 52

  ZOZNAM POUŽITEJ LITERÁTURY 54

Zdroje:
 • Edelsberger, L. – Kábele, F. 1989. Speciální pedagogika. Praha: SPN, 1988 s. 562.
 • Gáborová, Ľ. – Gáborová, Z. 2005. Človek v sociálnom kontexte. Prešov: Lana, 2005, s. 173, ISBN 80-969053-8-4.
 • Horňák, L. 2001. Prospechovo slabší žiak v škole. Prešov: PFPU, 2001, s. 138, ISBN 80-8068-049-3.
 • Horňák, L. 2005. Rómsky žiak v škole. Prešov: Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta, 2005, s. 357, ISBN 80-8068-356-5.
 • Hvozdík, S. 1999. Vybrané kapitoly zo školskej psychológie I. Prešov: FFPU, 1999, s. 402., ISBN 80-88922-03-8.