Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Sexuálne obťažovanie a týranie detí

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41444
Posledná úprava
26.01.2013
Zobrazené
1 425 x
Autor:
alex.tej
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca prináša čitateľovi súhrnný pohľad na problematiku sexuálneho zneužívania a týrania detí na Slovensku. Najskôr tému zaradíme a definujeme zo širšieho pohľadu sociálnej patológie a potom z užšieho pohľadu násilia a agresivity, konkrétne násilia páchaného na deťoch, čiže syndrómu zneužívaného a týraného dieťaťa. Definujeme sexuálne zneužívanie, jeho príznaky, páchateľov aj následky takéhoto konania. V neposlednom rade sa budeme venovať aj role sociálneho pracovníka v práci s obeťami zneužívania, okrem iného aj jeho úlohu pri vypracovávaní sociálnej diagnostiky a prebiehaní krízovej intervencie. Bude nás zaujímať aj legislatívna úprava a možnosti prevencie. V poslednej, tretej časti uvedieme niekoľko prípadových štúdií na sexuálne zneužívanie a aj týranie detí. Zistili sme, že problematika sexuálneho zneužívania je na Slovensku dobre monitorovaná, ale je veľmi náročné získať prípadové štúdie z nemocníc, neziskových organizácií či polície, a to hlavne z oblasti pohlavného zneužívania detí. Sociálny pracovník zohráva dôležitú úlohu koordinátora jednotlivých odborníkov pri riešení prípadov zneužívania detí. Prevenciou sa zaoberajú nielen štátne orgány prostredníctvom legislatívy, ale doplňujú ju aj organizácie tretieho sektora, ktoré sa vyznačujú pružnejšími a rýchlejšími reakciami v prípade stanovenia diagnózy týraného a zneužívaného dieťaťa.

Kľúčové slová:

sexuálne zneužívania

syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa

sociálna diagnostika

krízová intervenciaObsah:
 • Abstrakt 6
  Abstract 7
  Úvod 8
  1 Sexuálne obťažovanie a týranie z pohľadu sociálnej patológie 9
  1.1 Charakteristika syndrómu CAN 10
  1.2 Definícia sexuálneho zneužívania maloletých 12
  1.3 Príznaky sexuálneho zneužívania maloletých 14
  1.4 Páchatelia a následky sexuálneho zneužívania dieťaťa 15
  1.5 Rola sociálneho pracovníka 18
  2 Riešenie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých 21
  2.1 Sociálna diagnostika 21
  2.2 Krízová intervencia 24
  2.3 Legislatívna úprava 25
  2.4 Prevencia a boj proti sexuálnemu zneužívaniu maloletých 27
  3 Výskyt a prípadové štúdie 30
  3.1 Kazuistika 1 – Prípadová štúdia opakovaného pohlavného zneužívania detí 31
  3.2 Kazuistika 2 – Podozrenie na pohlavné zneužívanie dieťaťa otcom 33
  4 Diskusia 35
  Záver 36
  Zoznam použitej literatúry 38