Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Rozvod manželstva a jeho dôsledky (právne a sociálne)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
137 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22223
Posledná úprava
10.04.2009
Zobrazené
18 049 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vysoká miera rozvodovosti je v dnešnej spoločnosti zapríčinená najmä úpadkom morálnych hodnôt vplyvom konzumného spôsobu života, kde pohodlné riešenia víťazia nad snahou jednotlivca zodpovedne a poctivo pristupovať k vzniknutým, často ťažkým životným situáciám. Egoistický pohľad človeka na seba samého obmedzuje jeho vnímanie širších súvislostí najmä v kontexte tolerancie v spolužití s blízkou osobou. Neschopnosť prinášať osobné obety pre blaho rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti spôsobuje jej rozklad a následný rozpad. Dôsledky nesú najmä tí najnevinnejší, deti. Rozvod v tomto ponímaní znamená jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov, ktorý môžeme postaviť hneď vedľa alkoholizmu a duševne plytkého spôsobu žitia.

Kľúčové slová:

Manželstvo

Rozvod

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Výživné

Náhradná starostlivosť

Psychika detí z rozvedených rodín

dejiny rozvodu

náležitosti rozvodu



Zdroje:
 • COLOROSO, B. 2008 : Krízové situace v rodině. Praha: Ikar, 2008. 239 s. ISBN 978-80-249-1027-7.
 • DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ J. A KOL. 2002: Manželství a rozvody. Praha: Linde, 2002. 104 s. ISBN 80-86131-34-3.
 • EVERETT, C., VOLGY, E. S. 2000. Zdravý rozvod pro rodiče i děti. 1. vyd. Praha : Tallpress. 212 s. ISBN 80-7197-169-3.
 • FILAS, J. 1988: Ide nám o každé dieťa. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 260 s.
 • GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J., ŠPITZ, J. 1998. Vidět věci jinak. Praha: Sociologické nakladatelství. 134 s. ISBN 80-85850-51-6.
 • HAMAROVÁ, J. A HOLKOVIČ, Ľ. 1987: Rodina, spoločnosť, výchova. Bratislava: Slovenská akadémia vied VEDA, 1987. 164 s.
 • KLIMEŠ, J. 2005: Partneři a rozchody. Praha: Portál, 2005. 240 s. ISBN 80-7367-045-3.
 • KRATOCHVÍL, S. 2005: Manželská terapie. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 80-7367-048-8.
 • LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. 2000: Detská psychoterapia. Bratislava: Portál, 2000. 431 s. ISBN 80-7178-381-1.
 • MATĚJČEK, Z. 1994. O rodine vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994.
 • 98 s. ISBN 80-85282-83-6.
 • MATOUŠEK, O. 1997. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické
 • nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-86429-19-9.