Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Program ProfiCAD v príprave učiteľov technickej výchovy

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
6,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35714
Posledná úprava
08.06.2011
Zobrazené
1 822 x
Autor:
gramy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom bakalárskej práce Program ProfiCAD v príprave učiteľov technickej výchovy je vhodným spôsobom opísať prostredie programu ProfiCAD a vytvoriť jednoduchý manuál pre kreslenie elektrotechnických obvodov využiteľných v príprave učiteľov technickej výchovy. V prvej časti práce je spracované prostredie programu a popísané jednotlivé položky v hlavnom menu. Druhá časť je zameraná na vytváranie dokumentov v programe ProfiCAD a nastavovanie vlastností vkladaných značiek na pracovnú plochu. Tretia kapitola obsahuje konkrétne nastavenia pre prispôsobenie programu a pracovného dokumentu. V nasledujúcej kapitole sú uvedené základné pravidlá pre kreslenie elektrotechnických schém podľa Slovenských technických noriem. Posledná kapitola je venovaná programu ProfiCAD v príprave učiteľov technickej výchovy, obsahuje jednoduché návody pre kreslenie elektrotechnických schém.

Kľúčové slová:

ProfiCAD

technická normalizácia

slovenské technické normy

kreslenie elektrotechnických schémObsah:
 • ÚVOD .................................................................................................................................. 10
  1. PROSTREDIE PROGRAMU ProfiCAD ........................................................................ 11
  1.1. Hlavné menu ............................................................................................................. 11
  1.2. Panel nástrojov .......................................................................................................... 14
  1.3. Pracovná plocha ........................................................................................................ 15
  1.4. Značky a obľúbené ................................................................................................... 15
  1.5. Vlastnosti .................................................................................................................. 16
  1.6. Prieskumník .............................................................................................................. 16
  2. VYTVÁRANIE DOKUMENTOV V PROGRAME ProfiCAD ..................................... 17
  2.1. Kreslenie elektrotechnických schém ........................................................................ 17
  2.2. Vkladanie značiek ..................................................................................................... 17
  2.2.1. Značky z knižníc ................................................................................................ 17
  2.2.2. Transformátory .................................................................................................. 18
  2.2.3. Hradlá ................................................................................................................. 19
  2.3. Vlastnosti značiek ..................................................................................................... 20
  2.4. Kreslenie spojov medzi súčiastkami ......................................................................... 20
  3. NASTAVENIE PROGRAMU ........................................................................................ 21
  3.1. Nastavenie systému ................................................................................................... 21
  3.2. Nastavenie dokumentu .............................................................................................. 23
  4. TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA .................................................................................. 24
  4.1. IEC – Medzinárodná elektrotechnická normalizačná autorita .................................. 24
  4.2. Technická normalizácia v Európe ............................................................................. 24
  4.3. Slovenské technické normy (STN) ........................................................................... 25
  4.3. Všeobecné pravidlá pre kreslenie elektrotechnických schém ................................... 26
  4.5. Všeobecné pravidlá pre kreslenie elektrotechnických značiek ................................. 26
  4.6. Názvoslovie používané pri kreslení elektrotechnických výkresov ........................... 27
  4.7. Druhy čiar a ich použitie ........................................................................................... 28
  5. ProfiCAD V PRÍPRAVE UČITEĽOV ............................................................................ 30
  5.1 Jednoduchá logická sonda TTL ................................................................................. 30
  5.2 Preklápací obvod RS .................................................................................................. 34
  ZÁVER ................................................................................................................................ 35
  Resumé ................................................................................................................................. 36
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ............................................................... 37

Zdroje:
 • BERKA, Š. 2008. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: BEN- technická literatúra, 2008. ISBN: 978-80-7300-229-9.
 • ĎUROVSKÝ, F., SEMAN, S. 2001. Technická dokumentácia v elektrotechnike. Košice: Technická univerzita, 2001. ISBN: 80-89061-28-1.
 • POLÁČEK, D. 1995. Technické kreslení podle mezinárodních norem III. Ostrava:
 • MONTANEX, 1995. ISBN: 80-85780-28-3.
 • SVATÍK, A., 2009: Normalizácia v elektrotechnike - to nie sú iba Slovenské technické normy – STN. In Elektrotechnik, roč. 1, 2009, číslo 1.
 • VESELOVSKÝ, J., DANIŠ, S. 1985. Elektrotechnické kreslenie pre SOU a SPŠE. Bratislava: Alfa, 1985.