Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Paliatívna starostlivosť

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20293
Posledná úprava
01.03.2009
Zobrazené
12 239 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem paliatívna i hospicová starostlivosť je v našich podmienkach pomerne novým pojmom. I napriek snahám mnohých odborníkov z radov lekárov, občianskych združení, sociálnych pracovníkov je často paliatívna starostlivosť spoločnosťou neprijímaná, dokonca chápaná ako hrozba pre obyvateľov v bezprostrednej blízkosti takého to zariadenia – hospicu.

Kľúčové slová:

paliatívny

starostlivosť

bakalárska práca

psychická záťažZdroje:
 • ARANDA, S. 1999. Paliatívni péče pro sestry všech odborů. Praha : Grada publishing, 1999. 237 s. ISBN 80 – 247 – 1295 – 4.
 • DOBRÍKOVÁ–PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti, Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005. 284 s. ISBN 80 – 7162 – 581 – 7.
 • ĎURIŠOVÁ, A. 1993. Ako opatrovať chorých. Bratislava : Príroda, 1993. 124 s. ISBN 80 – 07 – 00537 – 4.
 • GURSKÝ, K. 2005. Ochrana zdravia. Košice : FVT TU, 2005. ISBN 80 – 8073 – 322 – 8.
 • HANZLÍKOVÁ, A. 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin :Osveta, 2004. 280 s. ISBN 80 – 8063 – 213 – 8.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. 2002. Lekárska etika. Praha : Galén, 2002. ISBN 80 – 7262 – 132 – 7.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. 1996. Práva pacientů. Haviřov : Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 174 s. ISBN 80 – 902163 – 0 – 7.
 • HOVORKA, J. 1986. Cesta do stáři. Praha : Práce, 1980. 296 s. ISBN 24 – 112 – 80.
 • KUBLER–ROSS, E. 1993. Otázky a odpovědi o smrti a umíraní. Turnov : Arica Turnov a nadáce klíček, 1993. ISBN 80 – 858 – 12 – 7.
 • Koncepcia zdravotnej starostlivosti v paliatívnej medicíne MZ SR, osobitné vydanie 2006.
 • KOPŘIVA, K. 1997. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Porál, 1997. 147 s. ISBN 80 – 7178 – 429 – X.
 • KOŠČO, J. 1987. Poradenská psychológia. Bratislava : SPN, 1987.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. ISBN 807 – 178 – 7744.
 • MAKOVICKÝ, E. 1982. Organizácia zdravotníctva. 1982. Martin : Osveta, 893 s. ISBN 70 – 065 – 82.
 • MUNZÁROVÁ, M. 2005. Eutanázie nebo paliatívni péče? Praha : Granda Publishing, 2005. ISBN 80 – 247 – 1025 – 0.
 • MULLER, Č. 1989. Vademecum sociálneho lekárstva. Praha : Avicenum, 1989. ISBN 08 – 086 – 89.
 • NEMČÍKOVÁ, M. 2004. Práva pacientov. Marti : Prokonzult, 2004. 271 s. ISBN 80 – 8063 – 162 – X.
 • OLÁH, M. 2005. Supervízia v sociálnej práci, Prešovská univerzita v Prešove. Prešov: Grafotlač PO, 2005. 85 s. ISBN 80 – 8068 – 307 – 7.
 • PERA, H. 1996. Nemocným na blízku, Jak pomáhat v ťežkých chvílich. Praha : Slon, 1996. ISBN 80 – 7021 – 152 – 0.
 • SCHAVEL, M. 2007. Sociálna prevencia. Prešov : Expres print, 2007. ISBN 978 – 80 – 89271 – 22 – 1.
 • SLAMENÍK, I. 1998. Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Portál, 1998. ISBN 80 – 7178 – 269 – 6.
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN 80 – 967589 – 0 – X.
 • SVATOŠOVÁ, M. 2003. Hospice a umění doprovázet. Praha : ECCE HOMMO, 2003. ISBN 80 – 902049 – 4 – 5.
 • TOKÁROVA, A. 2003. Sociálna práca. Prešov : FF PU v Prešove, 2003. 572 s. ISBN 80 – 8068 – 086 – 8.
 • VIRT, G. 2000. Žít až do konce. Praha : Vyšehrad, 2000. ISBN 80 – 7262 – 132 – 7.
 • VÝROST, J. 1998. Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Portál, 1998. ISBN 80 – 7178 – 269 – 6.
 • www.hospice.sk
 • www.hospice.cz
 • www.index.sk
 • www.pulib.sk
 • www.rytier.sk
 • www.vspn.blog.sk
 • www.unipo.sk
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • ŽIAKOVÁ, K. 1999. Ošetrovateľstvo – teória a vedecký výskum. Martin : Osveta, 1999. 432 s. ISBN 0 – 443 – 05704 – 4.