Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Návrh pri tvorbe marketingovej stratégie

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21424
Posledná úprava
29.03.2009
Zobrazené
5 980 x
Autor:
caca91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Trhovo orientovaná ekonomika vnáša do riadenia podnikov nové prvky. Takýmto novým prvkom je aj uplatňovanie marketingu ako metódy riadenia v podnikovej praxi. Zmeny na svetových trhoch však vyvolávajú potrebu prehodnotiť zaužívané postupy a teórie a upozorňujú na skutočnosť, že výrobková orientácia v marketingových aktivi-tách výrazne ustupuje do pozadia.
Na svetových trhoch koncom 80-tych rokov vstúpil na scénu dovtedy podceňovaný a občas i prehliadaný „záhadný neznámy“ a bez zábran a vyjednávaní jednoducho pre-vzal moc na trhu do svojich rúk. Razantná zmena v dôležitosti prvkov ovplyvňujúcich trh, odohrávajúca sa vo vyspelých krajinách od konca 80-tych rokov spôsobila, že kon-tinuálny vývoj bol prerušený a vývoj trhu preskočil z jednej úrovne na druhú. Kto spô-sobil túto zmenu a kto je ten „záhadný neznámy“? Je ním SPOTREBITEĽ.

Kľúčové slová:

bakalárska práca

marketingová stratégia

ekonomikaZdroje:
  • [1] KOTLER, P., ARMSTRONG, G., Marketing, 1990
  • [2] JEDLIČKA, M., Marketingový strategický manažment, Trnava, 2003
  • [3] LESÁKOVÁ, D., Strategický marketing, Ekonomická univerzita, Bratislava 1994
  • [4] JEDLIČKA, M., Marketingové stratégie, UCM, Trnava 2006
  • [5] KRETTER, A., Marketing, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra 2004
  • [6] MAJARO, S., Základy marketingu, Grada, 1996
  • [7] MARUANI, L., Abededa marketingu, Management Press, Praha 1995
  • [8] ĎAĎO, J., Marketingová analýza, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997
  • [9] PAPULA, J. a kol., Strategický manažment, Bratislava, EU 1993
  • [10] SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Ekonóm, 1997