Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
8 nových

Dôchodkové systémy v Európskej únii

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47776
Posledná úprava
11.06.2020
Zobrazené
137 x
Autor:
mirka.kristin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Cieľom mojej bakalárskej práce je uvedenie do problematiky a charakterizácia pojmov týkajúcich sa výrazu dôchodkový systém v rámci Európskej únie a následné vyvodenie výhod a nevýhod jednotlivých dôchodkových systémov vybraných krajín s odporúčaniami pre možné zmeny a reformy pre slovenský dôchodkový systém.

Práca bola hodnotená známkami A a B.


Každá krajina má svoj vlastný penzijný systém, ktorý si buduje, modernizuje, prispôsobuje a inovuje už desaťročia. Väčšina členských štátov Európskej únie uskutočnila v posledných desaťročiach zásadné reformy v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Tieto reformy boli obzvlášť intenzívne od roku 2000 - polovica členských štátov EÚ prijala buď mechanizmy automatického vyrovnávania, faktory udržateľnosti alebo automatické väzby medzi vekom odchodu do dôchodku a priemernou dĺžkou života. Všetky tieto reformy majú jeden cieľ; ovplyvniť, a teda zvýšiť kvalitu, či úroveň života dôchodcom. Bakalárska práca bola zameraná na analýzu týkajúcu sa dôchodkových systémov krajín Európskej únie, a teda aj samotnej Slovenskej republiky. V práci boli objasnené a bližšie určené základné pojmy z oblasti sociálnej politiky, histórie a vývoja dôchodkových systémov, či boli zanalyzované a následne porovnané vybrané dôchodkové systémy jednotlivých členských krajín Európskej únie s ďalším odporúčaním pre budúci vývoj Slovenskej ekonomiky.


Kľúčové slová:

dôchodkový systém

dôchodok

európska únia

sociálne zabezpečenieObsah:
 • Úvod -13-
  1 Dôchodkový systém 15
  1.1 Základné pojmy a charakteristiky 15
  1.1.1 Sociálna politika 16
  1.1.2 Sociálne zabezpečenie 16
  1.1.3 Sociálna poisťovňa 16
  1.1.4 Dôchodok, dôchodkové poistenie 17
  1.2 Typy dôchodkových systémov na základe historického vývoja 17
  1.2.1 Bismarckovský model 18
  1.2.2 Beveridgeovský model 18
  1.2.3 Škandinávsky model 18
  1.3 Metódy financovania dôchodkových systémov 18
  1.3.1 Priebežne financované dôchodky 19
  1.3.2 Kapitálovo financované dôchodky 20
  2 Cieľ a metodika práce 21
  2.1 Čiastkové ciele práce 21
  2.2 Metodika práce a metódy skúmania 22
  2.2.1 Charakteristika objektu skúmania 22
  2.2.2 Pracovné postupy, použité metódy a spôsob získavania údajov a ich zdroje 22
  3 Hlavné kategórie dôchodkových programov v Európskej únii 23
  3.1 Hlavné prvky koncepcie dôchodkov v Európskej únii 23
  3.2 Sociálne zabezpečenie v Európskej únii 24
  3.3 Dôchodkové fondy v Európskej únii 24
  4 Rozdiely veku odchodu do dôchodku v krajinách Európskej únie 28
  5 Analýza jednotlivých dôchodkových systémov vo vybraných krajinách Európskej únie 31
  5.1 Slovensko 31
  5.1.1 Prvý pilier32
  5.1.2 Druhý pilier 33
  5.1.3 Tretí pilier 34
  5.2 Rakúsko 35
  5.2.1 Prvý pilier 36
  5.2.2 Druhý pilier 36
  5.2.3 Tretí pilier 37
  5.3 Holandsko 37
  5.3.1 Prvý pilier 38
  5.3.2 Druhý pilier 38
  5.3.3 Tretí pilier 39
  5.4 Dánsko 40
  5.4.1 Verejné dôchodky 40
  Univerzálne sociálne dôchodky 41
  Program sociálneho invalidného dôchodku 41
  5.4.2 Zamestnanecké dôchodky 41
  5.4.3 Osobné a doplnkové dôchodky 42
  Osobné dôchodky 42
  Doplnkový dôchodkový fond trhu práce 42
  Kapitálový dôchodkový fond zamestnancov 42
  Špeciálne dôchodkové sporenie 43
  6 Odporúčania pre prax, diskusia - komparácia dôchodkového systému Slovenska so systémami vybraných krajín (najväčšie pozitíva a negatíva) 43
  Záver -45-
  Zoznam použitej literatúry -47-