Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Mikroklíma lesného porastu Poľana - Hukavský Grúň

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7116
Posledná úprava
13.12.2017
Zobrazené
1 758 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Meteorológia (z gréčtiny: μετέωρον, metéōron, "vysoko v oblakoch"; a λόγος, lógos, "veda") je veda zaoberajúca sa atmosférou. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti, javy a deje v nej prebiehajúce, napríklad počasie. Metorológia je považovaná za časť fyziky, preto je často chápaná ako „fyzika atmosféry“. K jej základným disciplínam patria dynamika meteorológie, synoptika meteorológie, fyzikálna meteorológia, klimatológia, náuka o rádioaktivite atmosféry atď.
Klimatológia je veda o klíme na Zemi, o podmienkach a príčinách ich utvárania a aj o pôsobení klímy na objekty činnosti človeka, na samotného človeka i na rôzne prírodné deje a naopak. Úlohou klimatológie je študovať všeobecné zákonitosti klimatických javov, utváranie zemskej klímy, jej zmeny a kolísanie s cieľom využiť tieto poznatky na predpovedanie a melioráciu klímy. Klimatológia ako vedný odbor sa postupne osamostatňuje od meteorológie.

Kľúčové slová:

plochy

žiarenie

vlhkosť vzduchu

zrážky

metodika meraniaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Opis plochy
  3. Metodika merania
  4. Výsledky
  4.1. Žiarenie
  4.2. Teplota vzduchu
  4.3. Teplota pôdy
  4.4. Vlhkosť vzduchu
  4.5. Zrážky
  4.6. Smer a rýchlosť vetra
  5. Záver
  6. Použitá literatúra

Zdroje:
 • Ing. K. Střelcová, PhD. ; Doc. Ing. J. Škvarenina, CSc. : Bioklimatológia a meteorológia , Návody na cvičenia, TU Zvolen 2004
 • M. Petrík a kolektív: Lesnícka bioklimatológia , Príroda, Bratislava 1986