Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov - Finančné a ekonomické analýzy

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39823
Posledná úprava
07.11.2017
Zobrazené
1 730 x
Autor:
Mischu277
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý ekonom by mal ovládať základy finančno-ekonomickej analýzy podniku, aby vedel posúdiť, v akom stave sa firma nachádza, aké faktory ovplyvňujú jej finančnú situáciu a akým smerom sa bude vyvíjať. Tieto znalosti využije aj pri posúdení, či spĺňa jeho projekt požadované kritériá napr. na získanie bankového úveru alebo financií zo štrukturálnych fondov.

Finančno-ekonomická analýza predstavuje materiál, ktorý rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za určité - analyzované obdobie. Identifikuje a kvalifikuje činitele, ktoré determinovali ich doterajší vývoj, dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a všetko to smeruje do návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť udržanie, resp. zlepšenie podnikových cieľov.

Ekonomická analýza - poskytuje nám celkový obraz riadeného objektu, odráža najpodstatnejšie príčinné a následné väzby a je základom na vypracovanie a prijatie riadiacich rozhodnutí s cieľom regulovať riadiace (hospodárske) procesy.

Finančná analýza - poskytuje pohľad na ekonomickú situáciu podniku a postavenie jej kapitálových aktív na finančných trhoch, t. j. predstavuje súbor metód, ktoré hodnotia ekonomickú situáciu podniku pomocou súborov ukazovateľov.

Kľúčové slová:

finančná analýza

analýza podniku

finančno-ekonomická analýza

ukazovatele likvidityObsah:
 • Úvod 4
  1. Majetková a kapitálová štruktúra 5
  Finančná analýza EX-POST 6
  2.1 Rozdielové a pomerové ukazovatele likvidity podniku 7
  1.1.1 Rozdielové ukazovatele likvidity podniku 7
  1.1.2 Pomerové (relatívne) ukazovatele podniku 8
  2.2 Ukazovatele aktivity 10
  2.3 Ukazovatele zadĺženosti 13
  2.4 Ukazovatele rentability 16
  2.5 Quick test 18
  2.6 Rozklad ukazovateľov 22