Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vplyv bossingu na zdravie zamestnanca

«»
Prípona
.docx
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45376
Posledná úprava
10.11.2014
Zobrazené
1 833 x
Autor:
calm
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:

V tejto záverečnej práci sa zaoberáme vplyvom bossingu na zdravie zamestnancov. Pojem bossing znamená pravidelný a dlhodobý nátlak na zamestnanca zo strany nadriadeného. Je to negatívny jav, ktorý ničí pracovný výkon a zle vplýva na zamestnanca. Tému sme si vybrali, lebo predpokladáme, že bossing nie je neznámy ani na slovenských pracoviskách, práve naopak, čoraz častejšie sa s ním môžeme stretnúť.

Našim cieľom je poskytnúť informácie o bossingu, o jeho formách a vplyvoch a skúmať jeho vplyvy na psychické a fyzické zdravie zamestnanca. Veríme, že naša práca bude pre jej čitateľov a budúce výskumy prínosom.


Záverečná práca na predmet Metódy sociálneho výskumu u Zibrínovej.


Kľúčové slová:

bossing

zdravie

zamestnanci

mobbing

diskriminacia

pracovne prostredie

dotaznik

vyskumObsah:
 • Úvod 3
  1. Teoretické východiská 4
  1.1. Bossing 4
  1.1.1. Príčiny bossingu 6
  1.1.2. Formy bossingu 6
  1.2. Psychoteror na pracovisku 8
  1.3. Zdravie zamestnanca 8
  1.4. Vplyvy bossingu na zdravie 9
  2. Analytická časť 11
  2.1. Výskumný problém 11
  2.2. Ciele 11
  2.3. Hypotézy 11
  2.4. Popis výskumnej vzorky 12
  2.5. Metodický postup výskumu 14
  2.6. Výsledková časť 15
  2.7. Diskusia 18
  2.8. Záver 19
  3. Zoznam použitej literatúry 20
  4. Prílohy
  Dotazník - vplyv bossingu na zdravie zamestnanca

Zdroje:
 • BEŇO, P. 2003. Můj šéf, můj nepřítel?. 1. vyd. Šlapanice : ERA, 2003. 181 s. ISBN 80-86517-34-9.
 • HIRIGOYEN, M. - F. 1998. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. 229 s. ISBN 80-200-0994-9.
 • HUBEROVÁ, B. 1993. Psychický teror na pracovišti. 1. vyd. Martin : Neografia, 1995. 143 s. ISBN 80-85186-61-6.
 • JOSHI, V. 2005. Stres a zdraví. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7367-211-9.
 • MERG, K. a KNÖDLER, T. 2005. Überleben im Job. 2. vyd. Mníchov : Redline Wirtschaft, 2007. 269 s. ISBN 3636013602.
 • SUTTON, R. I. 2010. Dobrý šéf, zlý šéf. 1. vyd. Bratislava : Eastone Books, 2010. 193 s. ISBN 978-80-8109-139-1.
 • ŠNÝDROVÁ, I. 2006. Manažerka a stres. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 176 s. ISBN 80-247-1272-5.
 • THURZOVÁ, M. 2010. Zákonník práce. Komentár. 10. vyd. Šamorín : Heuréka, 2010. 367 s. ISBN 978-80-89122-62-2.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. [online]. [cit 2012-12-12]. Dostupné na inter-nete: .
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko