Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Základy marketingu - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
98 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4171
Posledná úprava
28.05.2017
Zobrazené
3 903 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. marketing- spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získajú prostredníctvom vytvárania a výmeny tovarov a hodnôt to, čo potrebujú alebo chcú.
pojmy- potreby, želania, dopyt, produkty, výmena, transakcia, trh

2. výrobná koncepcia- patrí medzi najstaršie, vychádza zo základného predpokladu, že spotrebitelia dávajú prednosť lacnejším a široko dostupným výrobkom. To vedie výrobcov k tomu, aby znižovali výrobné náklady a zvyšovali produktivitu práce. Hlavným cieľom riadenia je zníženie nákladov a zvyšovanie efektívnosti pri distribúcii výrobku.
výrobková koncepcia- je založená predovšetkým na poznaní informácii, že spotrebitelia dávajú prednosť kvalitným výrobkom, ktoré sú spoľahlivé, vyznačujú sa zaujímavým designom či štýlom prevedenia. Podnik sa preto musí zamerať na proces nepretržitého zdokonaľovania výrobkov.
koncepcia predaja- vychádza z predpokladu, že spotrebitelia budú kupovať výrobky v dostatočnom množstve na základe intenzívneho úsilia o predaj a pokiaľ ide o formu, tak sprevádzané rozmanitou podporou predaja. Sústreďuje sa na početné jednorázové transakcie, chýba spätná väzba.
marketingová koncepcia- je orientovaná na zákazníka, na budovanie dlhodobých vzťahov s ním, pričom stanovené ciele chce dosiahnúť správnym odhadom potrieb a želaní a ich lepším uspokojením ako konkurencia.
spoločenská koncepcia marketingu- je založená na myšlienke, že podnik musí uspokojovať potreby a želania spotrebiteľov lepšie a účinnejšie ako konkurencia, pričom zohľadňuje nielen dlhodobé záujmy spotrebiteľov, ale aj dlhodobé záujmy spoločnosti. Zosúlaďuje 3 hľadiská- podnikové zisky, želania spotrebiteľov, záujmy spoločnosti

3. marketingový manažment- nepretržitý proces analýzy, plánovania, implementácie a kontroly. Jeho základnou úlohou je vytvárať a predovšetkým udržiavať dlhodobé vzťahy s cieľovými spotrebiteľmi na základe poznania dopytu po svojich produktoch, ktoré umožnia podniku ale i ďalším subjektom dosiahnúť efektívnym postupom stanovené ciele.

Kľúčové slová:

spotrebiteľský trh

spotrebiteľské správanie

trh organizácii

marketingový mix

produkt

cena

distribúciaObsah:
 • Zimný semester
  1. marketing
  2. výrobná koncepcia
  3. marketingový manažment
  4. funkčná organizácia
  5. marketingové prostredie
  6. podnik, dodávatelia a dodávateľsko-odberateľské vzťahy, sprostredkovatelia, charaktera cieľového trhu a jeho štruktúra, konkurencia a verejnosť
  7. demografické, ekonomické, prírodné, technologické, politické a kultúrne prostredie
  8. strategické plánovanie
  11. Značka
  12. marketingový informačný systém
  13. poznávací výskum
  14. segmentácia
  15. segmentácia

  Letný semester
  1. spotrebiteľský trh
  3. spoločenské, kultúrne, osobné, psychologické
  5. poznanie problému-
  6. inovátori
  7. typy trhov organizácii-
  8. V štruktúre trhu a dopytu, v charaktere nákupného orgánu, v druhu rozhodnutí a rozhodovacom procese
  10. opakovaný nákup bez zmeny
  11. marketingový mix
  12. ako 4 C
  13. od spotrebiteľa a jeho potrieb, od produktu a jeho silných a slabých stránok, od podniku a jeho veľkosti, zvolenej stratégie a od postavenia na trhu
  14. produkt
  15. jadro produktu
  16. 1. rozhodovanie o produktovom mixe, 2. rozhodovanie o produktovom rade, 3. rozhodovanie o jednotlivých výrobkoch
  17. produktový mix
  18. životnosť cyklu
  19. Nové výrobky môže firma získať dvoma spôsobmi:
  20. cena
  21. ekonomické procesy-
  23. 1. nákladovo-orientovaná cena
  25. distribúcia
  26. informovať
  28. intenzívna distribúcia
  29. maloobchod
  30. veľkoobchod-
  31. marketingová komunikácia
  34. reklama
  35. podpora predaja
  36. vzťahy s verejnosťou
  37. osobný predaj-
  38. medzinárodný marketing-
  39. spôsoby vstupu na zahraničný trh-
  40. štandardizovaný marketingový mix
  45. marketing neziskových organizácií