Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Výroba a spracovanie kaučukov (vypracované otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4098
Posledná úprava
24.05.2017
Zobrazené
2 712 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vulkanizačné činidlá - ich funkcia v kaučukových zmesiach, hlavné typy vulkanizačných činidiel a kaučuky, ktoré sa nimi môžu vulkanizovať

Vulkanizačné činidlá - ich funkcia je taká, že vytvárajú medzi molekulami elastomérov rôzne typy priečnych väzieb, čím spôsobujú ich sieťovanie, t. j. vulkanizáciu.
Najčastejším vulkanizačným činidlom je síra.
Vulkanizačné činidlá poznáme:
a. sírne činidlá - rôzne donory síry: disulfidy a polysulfidy
b. bezsírne činidlá - organické peroxidy, oxidy kovov, diazozlúčeniny, chinóny, aktívne živice

Síra: je vulkanizačným činidlo pre nenasýtené kaučuky (napr. NR, butadiénstyrénový, butadiénnitrilový, butadiénový, butylový a niektoré ďalšie syntetické kaučuky.

Org. peroxidy: sú vhodné sieťovať aj nenasýtené kaučuky, ale začali sa prakticky používať až na sieťovanie nasýtených elastomérov. Pridávajú sa do zmesi najčastejšie vo forme pást, roztokov alebo na inertných nosičoch.

Vulkanizácia - zložitý fy.-chem. proces, výsledkom ktorého je vznik trojrozmernej (3D) štruktúry, t. j. vulkanizátu
Podstatou vulkanizácie je tvorba priečnych väzieb, priestorová sieť. Najrozšírenejší pojem pre vulkanizáciu je: prechod kaučuku z prevažne plastického do stavu prevažne elastického.

Síra
V gumárskom priemysle sa v súčasnoti najčastejšie používa prírodná síra v mletej forme, ktorá obsahuje 99 - 99,8% účinnej látky.
Selén a telúr v kombinácii so sírou alebo tiuramínom zvyšujú rýchlosť vulkanizácie, zlepšujú fyz.-mech. vlastnosti vulkanizátov, odolnosť voči starnutiu

Kľúčové slová:

vulkanizačné činidlá

vulkanizácia

vulkanizačné systémy

antidegradanty

antioxydanty

antiozonanty

sadze

plnivá

zmäkčovadlá

výstužné materiály

starnutie kaučukov

plastikácia

valcovanieObsah:
 • 1. Vulkanizačné činidlá - ich funkcia v kaučukových zmesiach, hlavné typy vulkanizačných činidiel a kaučuky, ktoré sa nimi môžu vulkanizovať
  3. Urýchľovače sírnej vulkanizácie - ich funkcia v kaučukových zmesiach, rozdelenie podľa aktivity vo vulkanizačnom procese a podľa chemického zloženia. Na každý typ urýchľovačov uveďte aspoň jeden príklad
  4. Vysvetlite rozdiely medzi konvenčnými, semi-EV a EV sírnymi vulkanizačnými systémami. Aký je rozdiel v štruktúre priečnych väzieb vo vulkanizátoch pripravených v prítomnosti uvedených typov vulkanizačných systémov?
  5. Peroxidové vulkanizačné systémy, ich zloženie, výhody a nevýhody. Kovulkanizačné činidlá. Štruktúra priečnych väzieb v peroxidových vulkanizátoch a jej vplyv na odolnosť vulkanizátov voči teplote.
  6. Čo sú antidegradanty, akú majú funkciu v gumových výrobkoch. Čo sú to primárne a sekundárne antidegradanty, uveďte príklady (typy zlúčenín) a schématicky znázornite ich pôsobenie v kaučukových systémoch.
  7. Aký je rozdiel medzi antioxidantami a antiozonancňtami, čo sú to farbiace a nefarbiace antioxidanty a antiozonanty? Do ktorých typov kaučukov sa musia tieto prísady pridávať?
  8. Mirokryštalické vosky, ich zloženie a funkcia v procese ochrany vulkanizátov voči starnutiu
  9. Sadze. Krátko popíšte ich výrobu, spôsob označovania ahlavné oblasti ich používania. Ktoré prvky okrem uhlíka sadze obsahujú, čo určuje ich pH? Aký typ sadzí sa nemá pridávať do kaučukových zmesí ACM kaučukov a prečo?
  10. Čo sú to aktívne a neaktívne plnivá? Charkaterizujte svetlé plnivá, ich základné typy a vplyv na vlastnosti vulkanizátov.
  11. Zmäkčovadlá, funkcia a princíp ich pôsobenia v kaučukových zmesiach. Ktoré faktory ovplyvňujú ich účinnosť v kaučukových zmesiach? Základné typy zmäkčovadiel.
  12. Typy najčastejšie používaných výstužných materiálov, ich funkcia a význam v gumových výrobkoch. Ako sa upravujú adhézne vlastnosti chemických, sklenených a kovových výstužných materiálov? Čo sú to RFL a RFK systémy.
  13. Čo sú to polyméranalogické reakcie a na čo sa v prípade kaučukov používajú. Aké reaktívne funkčné skupiny majú všeobecné kaučuky? Uveďte príklady kaučukov, ktoré sa polymérananlogickými reakciami vyrábajú.
  14. Popíšte proces starnutia kaučukov, jeho príčiny a následky.
  15. Plastikácia kaučukov, ich chemické a fyzikálne premeny v tomto procese
  16. Vulkanizácia kaučukových zmesí, jej podstata a hodnotenie priebehu
  17. Štruktúra priestorovej siete sírnych vulkanizátov a jej vplyv na ich vlastnosti
  19. Valcovanie a vytlačovanie kaučukových zmesí
  20. Frikcionovanie, natieranie a pogumovanie textilu
  22. Konštrukcia plášťov pneumatík, ich konfekcionovanie a vulkanizácia. Autoduše.
  23. Dopravné pásy, ich konštrukcia a konfekcionovanie a vulkanizácia. Výroba hadíc a hnacích remeňov
  24. Základné zložky latexových zmesí a ich funkcie
  25. Spracovanie latexov (namáčanie, odlievanie, výroba penovej gumy, aplikácie v textilnom, kožiarskom, papierenskom priemysle a v stavebníctve)