Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Tovaroznalectvo - vypracované témy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45397
Posledná úprava
18.11.2014
Zobrazené
1 237 x
Autor:
viki55111
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komplet čo sme mali na externom štúdiu

1.téma: ZÁKLADNÉ POJMY. POSLANIE, PREDMET, VÝVOJ TOVARONALECTVA. SORTIMENT. KLASIFIKÁCIA. OZNAČOVANIE.

Tovar: je produkt ľudskej práce alebo prírodný produkt, ktorý uspokojuje ľudské potreby a je ponúkaný na trhu k uspokojeniu potrieb alebo prianí (na osobnú alebo výrobnú spotrebu), t.j. dostáva sa do spotreby prostredníctvom obchodu.
potreby - práca/výroba - T - uspokojenie potrieb

Tovaroznalectvo (TVZ) pri tovare skúma najmä tie vlastnosti, ktoré vplývajú na jeho užitočnosť, t.j. uspokojuje určité potreby ľudí.
Vlastnosti T, ktorými uspokojuje potreby spotrebiteľa sa nazývajú ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI
Súhrn úžitkových vlastností tovaru tvorí jeho ÚŽITKOVÚ HODNOTU
Čím lepšie môže tovar uspokojovať potreby človeka, tým je vyššia jeho úžitková hodnota. Úžitková hodnota sa prejavuje vždy v určitých konkrétnych vlastnostiach, ktoré možno vyjadriť aj MIEROU ÚŽITKOVOSTI = ÚROVŇOU KVALITY TOVARU.

Kľúčové slová:

vlastnosti tovaru

kvalita tovaru

ochrana

balenie

skladovanie

manipulácia s tovaromObsah:
  • 1. Téma: základné pojmy. poslanie, predmet, vývoj tovaronalectva. sortiment. klasifikácia. označovanie.
    2. Téma: úžitkové vlastnosti a úžitková hodnota. vplyvy pôsobiace na tovar
    3. Téma: ochrana tovaru. balenie. skladovanie. manipulácia
    4. Téma: hodnotenie. technická normalizácia. posudzovanie zhody. certifikácia. autorizácia. akreditačná činnosť.
    5. Téma: klasifikácia t. tovaroznalecké triedenie t