Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Priemyselná organická chémia 2 - vypracované otázky ku skúške

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41826
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
2 373 x
Autor:
1235
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
41 otázok vypracovaných z Priemyselnej organickej chémie 2

1. PRIEMYSELNE VÝZNAMNÉ OXIDÁCIE ALKÁNOV.
Pri oxidácii alkánov sa uvoľňuje teplo a svetlo a túto reakciu označujeme ako horenie. Medzi významné reakcie alkánov môžeme zaradiť aj krakovanie, izomerizáciu a eliminačné reakcie.
Metán- možnosti:
- oxidacná pyrolýza na sadze
- katalytická oxidacná dimerizácia na nižšie alkény
- parciálna oxidácia na metanol a formaldehyd
...

2. SPRACOVANIE ROPY – A CHARAKTERIZÁCIA PRODUKTOV PRIMÁRNEHO SPRACOVANIA.
Z vyťaženej ropy sa najprv odstráni soľ a suspendované látky premytím vodou pri teplotách 65-90°C. Surová ropa sa destiluje tzv. kontinuálnou rektifikáciou za atmosférického tlaku, pričom maximálne teploty sú 370-400 °C . Až destilačný zvyšok je potom vákuovo destilovaný pri teplotách do 450°C!!!
Typické rozdelenie frakcii je uvedené v nasledovnej tab. 1.
Vzhľadom k tomu, že potreba nízkovrúcich podielov ropy je podstatne vyššia než ich produkcia destiláciou ropy – tzv. primárnym spracovaním, je nutné spracovávať stále viac vyššievrúce podiely tzv. sekundárnymi procesmi.
...

Kľúčové slová:

chémia

organika

reakcie

alkány

alkíny

tepelné štiepenie

rafinácia

spracovanie biomasy

aromatické zlúčeniny

hydroxyderiváty

oxidácia

dikarboxylové kyselinyObsah:
 • 1. Priemyselne významné oxidácie alkánov.
  2. Spracovanie ropy – a charakterizácia produktov primárneho spracovania.
  3. Sekundárne procesy spracovania ropy.
  4. Tepelné štiepenie, spôsoby a produkty.
  5. Katalytické krakovanie a reformovanie – hlavné produkty a spôsoby.
  6. Hydrogenačná rafinácia a krakovanie .
  7. Spracovanie zemného plynu, jeho zloženie.
  8. Spracovanie biomasy a iných druhotných surovín.
  9. Alkény, ich charakteristické reakcie a príklady ade.
  10. Polymerizácie alkénov, významné monoméry pre polymerizácie, vinylchlorid, styren...propén,..
  11. Alkíny a charakteristické reakcie z priemyselného hladiska.
  12. Redukcia vinylacetylénu za katalýzy pd/baso4.
  13. Aromatické zlúčeniny a ich využitie v organickej výrobe.
  14. Oxidácia p-xylénu a využitie produktu v praxi.
  15. Hydroxyderiváty alkoholy a fenoly- typické reakcie a ich využite.
  16. Reakcie alkoholov ako kyselín a ako zásad – príklady.
  17. Esterifikačné reakcie alkoholov, estery minerálnych aj organických kyselín.
  18. Eliminačné reakcie alkoholov, aké produkty vznikajú a za akých podmienok?
  19. Oxidácia alkoholov.
  20. Fenoly , ich typické reakcie a využitie.
  21. Dusikate zlúčeniny- ktoré zlúčeniny zaradujem medzi ne a ich využitie.
  22. Amíny- alifatické a aromatické, ich typické reakcie a príklady.
  23. Reakcia hexymetyléndiamínu a kys. adipovej, jej využitie v praxi.
  24. Aldehydy a ich reakcie, metanal (formaldehyd) - výroba a použitie.
  25. Syntézny plyn, výroba a jeho využitie.
  26. Adícia primárneho amínu na aromatický aldehyd( anilín a benzaldehyd).
  27. Aldolova kondenzácia, reakcia etanalu za prítomnosti naoh.
  28. Krotónová kondenzácia , eliminácia vody u bea hydroxy aldehydov.
  29. Karboxylové kyseliny a ich charakter. reakcie. významné monokarbox.kys. a výroba kys. octovej pre potravinársky a pre chemický priemysel.
  30. Reakcie kyselín s alkoholmi – esterifikácia.
  31. Uvedte významné dikarboxylové kyseliny a ich využitie.(hexándiová).
  32. Výroba kys. adipovej a jej.
  33. Dekarboxylačné reakcie karboxyl. kyselín uvedte príklady.
  34. Dehydratácia karboxylových kyselín –vznik anhydridov.
  35. Aromatické dikarboxylové kyseliny. výroba kys. tereftálovej.
  36. Využitie kys. tereftálovej v priem. praxi.
  37. Výroba a použitie etyléndiamínu a hexametyléndiamínu.
  38. Základy makromolekulovej chémie- čo je to stavebná jednotka a čo štruktúrna jednotka? uvedte príklady. čo je to chrbtica polyméru?
  39. Kopolyméry – štatistické, náhodné a blokové- uvedte príklady!
  40. Čo je to heteropolykondenzácia, uvedte priklad!
  41. Prírodné polyméry, celulóza, škrob- výskyt, štruktúra, výroba a použitie.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko