Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Právo sociálneho zabezpečenia - 8 otázok

«»
Prípona
.rtf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40408
Posledná úprava
16.06.2012
Zobrazené
2 010 x
Autor:
socialna.praca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, predmet, pramene a pôsobnosť práva sociálneho zabezpečenia
Právo sociálneho zabezpečenia:
- je relatívne samostatné právne odvetvie. Patrí do sféry práva verejného avšak vykazuje aj určité rysy súkromnoprávnej povahy.
- súhrn právnych vzťahov obsahujúcich práva a povinnosti, ako aj dobrovoľné plnenia, ktoré vznikajú pri poskytovaní hmotného zabezpečenia alebo inej pomoci inštitúciám sociálneho zabezpečenia občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej situácii štátom akceptovanej a ktorí sa nemôžu zúčastňovať pracovného procesu a odmena za prácu im neumožňuje kryť mimoriadne výdavky spojené so vzniknutou situáciou.

Predmet práva sociálneho zabezpečenia:
- je správanie sa jednotlivcov v spoločenských vzťahoch vznikajúcich v sociálnom zabezpečení a pri realizácii sociálnej politiky. Do základného okruhu spoločenských vzťahoch môžeme zaradiť vzťahy vznikajúce pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti, zabezpečení počas práceneschopnosti, počas dlhodobej práceneschopnosti t.j. pri invalidite, výchovy a výžive detí v rodine, tehotných žien, matiek, novorodencov, v starobe, pri strate živiteľa, sociálne odkázaných jedincov.
...

2. Základné princípy a zásady, funkcie a systém práva sociálneho zabezpečenia
Základné princípy práva sociálneho zabezpečenia:
- rozumieme všeobecný základný zákon, základnú myšlienku ideu. Predstavujú ideový, filozofický a mravný základ platného práva, môže mať všeobecný charakter, sú zároveň historicky premenlivé a dominujúce.

Základnými princípmi sú:
- princíp sociálnej spravodlivosti /rozdeľované možnosti a prostriedky verejného blahobytu medzi jednotlivé subjekty a to každému rovnako, podľa jeho potrieb a zásluh, vyjadrením „zásady života“ a „najväčšieho šťastia najväčšieho počtu“, možno ho považovať za základný stavebný zákon každej demokratickej spoločnosti/
- princíp sociálnej solidarity /výrazom vzájomnej podpory – spolupatričnosti a vzájomnej etickej zodpovednosti, významná sila materiálneho, aj duchovného vývoja ľudstva, základný a konštantný princíp práva sociálneho zabezpečenia/
...

Kľúčové slová:

PSZ

sociálna práca

sociálne zabezpečenieObsah:
 • 1. Pojem, predmet, pramene a pôsobnosť práva sociálneho zabezpečenia
  2. Základné princípy a zásady, funkcie a systém práva sociálneho zabezpečenia
  3. Pojem a systémy sociálneho zabezpečenia a ich stručná charakteristika
  4. Faktory ovplyvňujúce stav a systémy sociálneho zabezpečenia
  5. Prvky sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov /t.j. subjekt, objekt a obsah/
  6. Dávky a služby v sociálnom zabezpečení – delenie
  7. Sociálne udalosti z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia
  8. Právo sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky vo vzťahu k právu európskej únie – charakter a pramene práva