Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Personálny manažment (spracovaná celá kniha od prof. Kachaňákovej)

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
90 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39538
Posledná úprava
18.02.2012
Zobrazené
4 032 x
Autor:
Borris
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Spracovaná celá kniha v kocke od profesorky Kachaňákovej.

1. Podstata, úlohy a funkcie personálneho manžmentu, subjekty
Personálny manažment (PM)
- cinnost, ktorej pozornost sa sústreduje na zamestnancov – ludské zdroje a ktorá sa spolu s ostatnými funkcnými oblastami manažmentu podiela na dosiahnutí synergického efektu – splnení cielov zamestnancov i organizácie ako celku. Hlavný ciel PM - dosiahnut úspech a konkurencnú výhodu:
- zvyšovaním produktivity práce
- lepším využitím: ludských, informacných, materiálnych, financných zdrojov

Ciastkové ciele PM spolocenský: rešpektovat požiadavky a vplyvy spolocnosti, v ktorej organizácia pôsobí
osobné ciele: pomoc zamestnancom pri dosahovaní ich osobných cielov, ktoré ovplyvnia ich výkonnost a spokojnost
funkcný: úroven a náklady jednotlivých cinností musia byt primerané konkrétnym podmienkam v organizácii
PM ovplyvnuje vonkajšie a vnútorné prostredie organizácie:
Vonkajšie: konkurencia, ekonomické podmienky (inflácia, zamestnanost), politická situácia, trh práce a demografia
Vnútorné: strategické ciele, tvorba stratégie, výber technológie, org. štruktúra, org. kultúra, velkost organizácie

Základné úlohy PM
1. zabezpecenie potrebného poctu zamestnancov v požadovanej profesijnej a kvalifikacnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cielmi organizácie
2. zosúladenie správania zamestnancov so strategickými cielmi organizácie
...

Kľúčové slová:

zamestnanci

dotazník

výber zamestnancov

výberový pohovorObsah:
 • 1. Podstata, úlohy a funkcie PM, subjekty
  2. Strategický PM
  3. Personálne plánovanie
  4. Analýza práce a vytváranie pracovných miest
  5. Získavanie zamestnancov
  6. Výber zamestnancov
  7. Systém rozmiestnovania zamestnancov
  8. Vzdelávanie a rozvoj ZC
  9. Riadenie kariéry
  10. Hodnotenie pracovného výkonu
  11. Odmenovanie zamestnancov
  12. Pracovné vztahy a kvalita pracovného života
  13. Organizacná kultúra