Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Občianske právo (122 vypracovaných otázok)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
379 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1726
Posledná úprava
24.05.2016
Zobrazené
5 367 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a predmet občianskeho práva, metóda občianskoprávnej regulácie
- pod pojmom občianske právo treba rozumieť právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu
- osobné, resp. osobnostné vzťahy vznikajú v súvislosti s ochranou určitých aspektov ľudskej osobnosti, patria k nim:
→ ochrana telesnej integrity, osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, podoby a pod.
→ ochrana prejavov osobnosti zachytených na určitom hmotnom substráte (písomnosti, zvukové, alebo obrazové záznamy, alebo iné prejavy osobnej povahy )
→ ochrana mena FO ako aj názvu PO
- Osobnomajetkovými vzťahmi sú:
→ autorskoprávne vzťahy a im príbuzné vzťahy upravené autorským zákonom 383/97
→ právne vzťahy z vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov 527/90
→ právne vzťahy k úžitkovým vzorom 478/92
→ právne vzťahy k topografiám polovodičových výrobkov 529/91
→ právne vzťahy k novým odrodám rastlín a živočíchov 132/89

Kľúčové slová:

občianske právo

dedičské právo

obchodné právo

zákon

fikcia

preklúzia

poistenie

dôchodok

závet

zodpovednosť za škodu

spotrebiteľská zmluvaObsah:
 • 1. Pojem a predmet občianskeho práva, metóda občianskoprávnej regulácie
  2. Zásady občianskeho práva
  3. Systém občianskeho práva, systematika občianskeho zákonníka
  4. Postavenie občianskeho práva v systéme právneho poriadku
  5. Normy občianskeho práva, interpretácia a aplikácia noriem občianskeho práva
  6. Pramene občianskeho práva
  7. Právne skutočnosti v občianskom práve, pojem, druhy, fikcie, domnienky.
  8. Právne úkony, pojem, typy a druhy právnych úkonov
  9. Vznik právnych úkonov, následky právnych úkonov, výklad
  10. Obsah právnych úkonov, podmienky a iné vedľajšie ustanovenia v právnom úkone
  11. Zmluva - pojem, vznik, obsah, forma, účinnosť
  12. Náležitosti právnych úkonov- náležitosti vôle, prejavu, vzájomného vzťahu vôle a prejavu
  13. Náležitosti právnych úkonov - náležitosti subjektu, náležitosti predmetu
  14. Následky vadných právnych úkonov
  15. Neplatnosť právnych úkonov, pojem, druhy, následky
  16. Protiprávne úkony, spôsobilosti k protiprávnym úkonom
  17. Význam času ako objektívne právne skutočnosti, počítanie času
  18. Premlčanie, pojem, podstata
  19. Premlčacia doba (počiatok, plynutie premlčacej doby, dĺžka)
  20. Preklúzia, pojem, podstata
  ...
  100. Cestovná zmluva
  101. Spotrebiteľská zmluva
  102. Záväzky z protiprávnych úkonov, pojem, predpoklady vzniku
  103. Všeobecná zodpovednosť za zapôsobenú škodu
  104. Zavinenie a jeho význam v občianskom práve
  105. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činností, zodpovednosť za škodu na veci
  106. Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho jednania, zodpovednosť za škodu spôsobenú jednaním proti dobrým mravom
  107. Zodpovednosť za škodu spôsobenou prevádzkou dopravných prostriedkov a prevádzkou zvlášť nebezpečnou
  108. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci alebo
  109. Zodpovednosť za škodu na veciach vnesených a odložených
  110. Spoločná zodpovednosť za spôsobenú škodu, jednotlivé prípady spoločnej
  111. Obsah, rozsah a spôsob náhrady škody
  112. Predpoklady vzniku záväzkov z bezdôvodného obohatenia
  113. Jednotlivé záväzky z bezdôvodného obohatenia
  114. Subjekty a obsah záväzkov z bezdôvodného obohatenia
  115. Dedičské právo - pojem, základné rysy právnej úpravy, predpoklady dedičskej spôsobilosti
  116. Dedenie zo zákona
  117. Závet ako dedičský titul, kumulácia dedičských titulov
  118. Pojem a náležitosti závetu, obsah závetu, zrušenie závetu
  119. Postavenie neopomenuteľných dedičov
  120. Ochrana oprávneného dediča
  121. Nadobudnutie dedičstva (vrátane odmietnutia dedičstva a potvrdenie nadobudnutia dedičstva)
  122. Nadobudnutie dedičstva štátom
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko