Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Náuka o materiáloch 1 - vypracovanie otázok na vstupnú 10 minutovu časť skúšky

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
80 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41383
Posledná úprava
18.01.2016
Zobrazené
4 400 x
Autor:
michaela.lipovska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Otázky na vstupnú kontrolnú písomnú prácu na skúške z predmetu Náuka o materiáloch 1

Kľúčové slová:

náuka o materiáloch

vypracovane otázky

RBD

krivka chladnutia

IRA diagram

ARA diagram

austenit

binárny diagramObsah:
 • 1. Nakreslite pracovný diagram zo statickej skúšky ťahom pre oceľ s výraznou medzou klzu. Popíšte osi a zaznačte jednotlivé charakteristiky určujúce určité medze pre daný typ ocele.
  2. Nakreslite pracovný diagram zo statickej skúšky ťahom pre oceľ s nevýraznou medzou klzu. Popíšte osi a zaznačte jednotlivé charakteristiky určujúce určité medze pre daný typ ocele.
  3. Vymenujte a napíšte vzťahy na výpočet základných mechanických vlastností, ktoré sa dajú určiť zo statickej skúšky ťahom.
  4. Schematicky nakreslite substitučný a intersticiálny tuhý roztok (aj popíšte, ktorý je ktorý!).
  5. Nakreslite a pomenujte jednotlivé mechanizmy difúzie.
  6. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou vzájomnou rozpustnosťou zložiek v kvapalnom aj v tuhom stave.
  7. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou vzájomnou rozpustnosťou zložiek v kvapalnom stave a úplnou vzájomnou nerozpustnosťou v tuhom stave.
  8. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou vzájomnou rozpustnosťou zložiek v kvapalnom stave a obmedzenou vzájomnou rozpustnosťou v tuhom stave.
  9. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou vzájomnou rozpustnosťou zložiek v kvapalnom stave a peritektickou premenou.
  10. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou vzájomnou rozpustnosťou zložiek v kvapalnom stave a eutektickou premenou.
  11. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s úplnou nerozpustnosťou v tekutom aj v tuhom stave
  12. Nakreslite a popíšte RBD dvoch prvkov s eutektoidnou premenou.
  13. Nakreslite diagram metastabilnej sústavy Fe-Fe3C a popíšte jeho teploty, koncentrácie a oblasti iba pomocou fáz.
  14. Nakreslite krivku chladnutia pre technicky čistý kov.
  15. Nakreslite krivku chladnutia pre zliatinu dvoch kovov s charakterom tuhého roztoku.
  16. Nakreslite krivku chladnutia pre zliatinu dvoch kovov, ktorá má podeutektické zloženie.
  17. Nakreslite a popíšte Vidalovu krivku.
  18. Nakreslite a popíšte Wöhlerov diagram a vyznačte v ňom charakteristické medze.
  19. Nakreslite charakteristickú krivku tečenia.
  20. Nakreslite mriežku K12 a napíšte koordinačné číslo a počet atómov patriacich mriežke
  21. Nakreslite mriežku K8 a napíšte koordinačné číslo a počet atómov patriacich mriežke.
  22. Nakreslite a popíšte IRA diagram pre podeutektoidnú oceľ
  23. Nakreslite a popíšte IRA diagram pre eutektoidnú oceľ
  24. Nakreslite a popíšte IRA diagram pre nadeutektoidnú oceľ
  25. Nakreslite a popíšte ARA diagram pre podeutektoidnú oceľ
  26. Nakreslite a popíšte ARA diagram pre eutektoidnú oceľ
  27. Nakreslite a popíšte ARA diagram pre nadeutektoidnú oceľ
  28. Napíšte definíciu pre austenit v zliatinách železa.
  29. Napíšte definíciu pre ferit v zliatinách železa.
  30. Napíšte definíciu pre d-ferit v zliatinách železa.
  31. Napíšte definíciu pre cementit v zliatinách železa.
  32. Napíšte definíciu pre taveninu v zliatinách železa.
  33. Napíšte definíciu pre perlit v zliatinách železa.
  34. Napíšte definíciu pre ledeburit v zliatinách železa
  35. Napíšte definíciu pre transformovaný ledeburit v zliatinách železa.
  36. Vymenujte všetky fázy, ktoré sa nachádzajú v systéme Fe-Fe3C.
  37. Vymenujte všetky fázy, ktoré sa nachádzajú v systéme Fe-G.
  38. Vymenujte všetky mechanické zmesi fáz, ktoré sa nachádzajú v systéme Fe-Fe3C.
  39. Vymenujte všetky mechanické zmesi fáz, ktoré sa nachádzajú v systéme Fe-G.
  40. Napíšte procesy, ktorými získavame rôzne druhy plastov.
  41. Napíšte základné rozdelenie plastov.
  42. Vymenujte nástrojové materiály, ktoré sa využívajú v technickej praxi.
  43. Vymenujte poruchy stavby kryštálovej mriežky z geometrického hľadiska.
  44. Vysvetlite na základe čoho sa tvrdí, že difúzia závisí od teploty a štruktúry?
  45. Nakreslite binárny diagram dvoch prvkov, ktorý sa využíva pri precipitačnom vytvrdzovaní zliatin. Vyznačte v ňom oblasť vytvrdzovateľných zliatin a napíšte názvy jednotlivých čiar v diagrame.
  46. Nakreslite časť diagramu metastabilnej sústavy Fe-Fe3C pre ocele a zakreslite do neho interval teplôt pre proces kalenia.
  47. Nakreslite časť diagramu metastabilnej sústavy Fe-Fe3C pre ocele a zakreslite do neho interval teplôt pre proces normalizačného žíhania.
  48. Nakreslite časť diagramu metastabilnej sústavy Fe-Fe3C pre ocele a zakreslite do neho interval teplôt pre proces žíhania na mäkko.
  49. Napíšte, čo je cieľom kalenia
  50. Vymenujte typy štruktúr vznikajúcich pri rozpade podchladeného austenitu a priraďte k nim mechanizmus ich vzniku z hľadiska difúzie.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko