Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Koloidná chémia - skúška

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41373
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
3 420 x
Autor:
aanonym
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.
T. Graham (1861)
- sledoval difúziu látok rozpustených vo vode cez rôzne membrány
- zistil, že organické látky majú nízku rýchlosť difúzie
- tieto organické látky neboli schopné kryštalizovať a po odparení rozpúšťadla zostali beztváre, vločkovité zvyšky sa menili na rósolovitú látku
Difúzia- samovoľné prenikanie častíc jednej látky (roztok, plyn) do druhej látky, alebo pohyb častíc v jednej látke pod vplyvom spádu Koloidné látky- látky podobné gleju.
Kryštaloidy- látky tvoriace pravé roztoky, sú schopné kryštalizovať
Koloidná chémia- predmet fyz. chémie. Zaoberá sa štúdiom vlastností koloidných systémov.
Koloidika- vedná disciplína, ktorá sa okrem štúdia vlastností koloidných systémov, zaoberá aj štúdiom povrchov a povrchových javov v disperzných sústavách.
...

2.
Monodisperzný systém- dispergované častice v disperznom systéme sú rovnako veľké
Polydisperzný systém- častice sú rôznej veľkosti
Frakcia- súbor približne rovnako veľkých častíc v polydisperznej sústave
Distribúcia častíc- polydisperzná sústava bude jednoznačne charakterizovaná, ak sa zistí zlomok disperzných častíc v jednotlivých frakciách
...

5. Molekulárne interakcie a vzťah k voľnej povrchovej energii
Sledovanie energetiky vzájomného pôsobenia častíc s interagujúcimi časticami.
Napr. referenčný stav-silne zriedený plyn, kondenzáciou znižujeme energiu sústavy pôsobením príťažlivých síl molekúl v kondenzovanej fáze. Také zniženie na mol látky zodpovedá energii sublimácie Hsubl alebo energii Hvyp vyparovania s opačným znamienkom...

Kľúčové slová:

disperzia

difúzia

polyméry

adsorpcia

koloidika

závislosť

Youngova rovnica

Traubeho pravidloObsah:
 • 1. Difúzia
  2. Polyméry
  3. Diferenciálna rozdeľovacia funkcia
  5. Molekulárne interakcie a vzťah k voľnej povrchovej energii
  6. Vplyv zakrivenia povrchu na rovnováhu v jednozložkovej sústave
  10. Povrchovo aktívne látky – povrchový tlak
  11. Štruktúra a vlastnosti adsorpčných vrstiev na rozhraní voda – vzduch – zriedené adsorpčné vrstvy, Traubeho pravidlo
  12. Stavové rovnice zriedených povrchových adsorbčných vrstiev – Szyszkowského rovnica
  13. Langmuirova rovnica
  16. Adsorpcia na fázovom rozhraní tuhá látka – plyn a tuhá látka – kvapalina – základné pojmy, fyzikálna adsorpcia a chemisorpcia
  17. Parametre pre adsorpciu na tuhom fázovom rozhraní
  18. Závislosti adsorpcie na tuhom fázovom rozhraní
  22. Zmáčanie a rozotieranie, youngova rovnica
  23. Vznik disperzných sústav, úvod, základy termodynamiky disperzných sústav
  26. Príklady jednotlivých fázových prechodov – var kvapalín, kryštalizácia z taveniny
  28. Sedimentácia disperzných sústav a disperzná analýza, sedimentačno difúzna rovnováha v disperzných sústavách
  29. Sedimentácia účinkom odstredivej sily centifúg
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko