Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Controlling - vypracované otázky ku skúške (Pojem a koncepcia controlligu, Stupne controllingu, Funkcie controllingu...)

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14249
Posledná úprava
04.08.2022
Zobrazené
1 834 x
Autor:
macik11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a koncepcia controlligu
Na podnik v trhovej ekonomike denne pôsobí množstvo rôznorodých faktorov (ekonomické, politické, sociálne, prírodné...), ktoré môžu ovplyvniť jeho pozíciu, jeho činnosti. Aby im nepodľahol je nútený ustavične zdokonaľovať svoje vnútorné procesy a systémy riadenia a reagovať na nové situácie novými funkciami riadenia, ktoré by umožňovali:
- hodnotiť, ako sa plnia plánovené ciele podniku,
- odhaľovať riziká,
- analyzovať a hodnotiť efekty podnikateľských aktivít a rozhodnutí,
- plánovať a programovať vývoj podniku v súhrnných aj analytických ukazovateľov,
- odhaľovať nové podnikateľské aktivity prinášajúce ekonomický efekt.
...

2. Stupne controllingu
Prvý stupeň - spojený s účtovníctvom
Predpoklady:
• Evidencia všetkých dokladov
• Vysoká kvalita vnútropodnikového účtovníctva
Druhý stupeň - zameraný na porovnávanie a sledovanie odchýlok od plánu a od prijatých cieľov v podniku.
• Na rozdiel od kontroly , controlling zistené zmeny nielen eviduje, ale aj hodnotí, navrhuje zmeny a zlepšenia.
• Controlling ako navigátor.
Tretí stupeň - zameraný na riadenie podniku.
• Všestranná podpora riadenia podniku prostredníctvom plánovacích, kontrolných, hodnotiacich a korigujúcich informácií.
...

Kľúčové slová:

controlling

funkcie controllingu

znižovanie nákladov

reporting

podnik

ciele podniku

riadenie

koordinácia

plánovanie

motivácia

manažment

manažment podniku

controller

výnosyObsah:
 • 1. Pojem a koncepcia controlligu
  2. Stupne controllingu
  3. Funkcie controllingu
  4. Postavenie controllingu v organizačnej štruktúre
  5. Controlling- miesto a úloha v manažmente podniku
  6. Postavenie a profil controllerov v spoločnostiach
  7. Časové dimenzie controllingu
  8. Organizácia controllingu, základné inštitucionálne otázky budovania útvarov controllingu
  9. Špecializácia controllingu
  10. Reporting
  11. Systém podávania správ, formy správ
  12. Ukazovatele a reporting
  13. Controlling o výrobných podnikoch
  14. Definícia a členenie nákladov pre potreby controlligu
  15. Nulový bod
  16. Členenie nákladov v účtovníctve podniku
  17. Definícia a členenie výnosov pre potreby controlligu
  18. Výsledok hospodárenie v controllingu
  19. Rezervy a prostriedky znižovania nákladov
  20. Progresívne členenie nákladov pre potreby rozhodovania

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • skriptá
 • internet