Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Všeobecná ekonomická teória

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
143 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14055
Posledná úprava
22.01.2009
Zobrazené
7 211 x
Autor:
zuzulka2727
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TEST 1 - Vznik a vývoj ekonomickej vedy
TEST 2 - Vymedzenie predmetu skúmania ekonómie a vedecké metódy a nástroje ekonomickej analýzy
TEST 3 - Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony
TEST 4 - Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie
TEST 5 - Trh a trhový systém v novej ekonomike
TEST 6 - Trhový mechanizmus. Dopyt, ponuka a rovnovážna cena
TEST 7 - Elasticita dopytu a ponuky
TEST 8 - Ekonomické správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
TEST 9 - Teória výroby a vytváranie ponuky
TEST 10 - Úloha a funkcie vlády a trhu v novej ekonomike v podmienkach globalizácie
TEST 11 - Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy
TEST 12 - Správanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
TEST 13 - Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu
TEST 14 - Rovnováha firmy v podmienkach oligopolu a v podmienkach monopolistickej konkurencie
TEST 15 - Význam teórie informácií a rozhodovania na trhu v podmienkach na trhu v podmienkach rizika a neistoty. Asymetrické informácie
TEST 16 - Verejná politika v podmienkach nedokonalej konkurencie. Protimonopolné regulovanie
TEST 17 - Verejné statky, externality a trhová neefektívnosť
TEST 18 - Trh výrobných faktorov
TEST 19 - Trh práce a cena práce - mzda
TEST 20 - Trh pôdy a pozemková renta
TEST 21 - Trh kapitálu a úrok
TEST 22 - Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života

Kľúčové slová:

test

ekonomika

ekonómia

dopyt

ponuka

teória výroby

výroba

firmy

zisk

konkurencia

vznik

statky

externalita

trh

trhové neefektivit

y faktor

výrobné faktory