Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Kriticke myslenie - vypracované testové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8893
Posledná úprava
04.05.2018
Zobrazené
3 004 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo filozofia je gréckeho pôvodu.
Význam slova filozofia ( z gréckeho fileo - láska, sofia - múdrosť)= láska k múdrosti.
V tomto význame ho prvý použil grécky filozof Pytagoras. Vraj kedysi takto zdôvodňoval vhodnosť názvu pre filozofiu: vlastniť múdrosť - to je vec bohov, kým ľudia sú schopní iba usilovať sa o múdrosť, milovať ju, nemajú nijakú šancu dosiahnuť úplnú, uzavretú múdrosť.

Filozofia = metodológia kritického myslenia

Každá vedná disciplína musí mať 3:
1. predmet skúmania
2. metódy skúmania
3. systém poznatkov

gnozeológia = teória poznania - zmyslové a racionalistické
- zmyslové poznanie je nedokonalé - zmyslové klamy

1. PRVÉ MYSLENIE , MYTOLOGICKÉ MYSLENIE

Mýty uchovávajú najstaršie skúsenosti a zážitky ľudstva, pôvodné tradície dávnej histórie , obyčaje a mravy v svojráznej podobe.

Mytológia = predchodca filozofie
Mytologické myslenie pozostáva z 2 prvkov:
- emócie
- rozum

Kľúčové slová:

Filozofia

Manažment

Kritické myslenie

milétska škola

filozofia sofistov

scholastická filozofia

pragmatizmus

existencionalizmusObsah:
 • 1. Prvé myslenie , mytologické myslenie
  2. Diferenciácia vied
  3. Svetonázor, mýtus , mytológia, koncepcie
  4. Milétská škola
  5. Pytagoras a pytagorovci
  6. Herakleitova filozofia
  7. Eleátska filozofia bytia
  8. Filozofia gréckych pluralistov
  9. Filozofia sofistov
  10. Vrcholné obdobie gréckej filozofie - sokrates a malé sokratovské školy
  11. Platonova filozofia
  12. Aristoteles
  13. Filozofia obdobia stredoveku
  14. Scholastická filozofia
  15. Novoveká filozofia, empirická filozofia francisa bacona
  16. Panteistický racionalizmus - benedikt spinóza
  17. Anglická empiricko-senzualistická filozofia - john locke
  18. Nemecká klasická filozofia - kritická filozofia - immanuel kant
  19. Pragmatizmus
  20. Existencionalizmus