Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
10 nových

Teória a didaktika športu

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
117 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
729
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
2 479 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Vznik športu a jeho vývoj-v evolúcii ľudstva i spoločnosti sa šport vyvinul z pracovných,bojových,nábožensko-obradnostných a zábavných činností,z kt.sa postupne za určitých spoločenských podmienok, transformoval do dnešných podôb, rôznych foriem prejavu. Jednou z najvyznamnejšich činnosti,z kt.šport vznikal bola hra. Preto mnohí odborníci dnes nazývajú šport špecializovanou formou hry.V priebehu hist.vývoja sa šport vyvinul z najznámejších hier na základe diferenciácie potrieb moderného človeka.V hre treba hladať všetky aspekty športu.Hra je vyjadrením vzťahu jednotlivca k okoliu i k sebe samému. U detí je hra prostriedkom poznávania vonkajšieho sveta, ale aj svojich kvalít.U dospevajúcich a dospelých ľudí je hra zábavou,zdrojom zážitkov,ale súčastne aj výrazným podnetom svojho vlastného rozvoja(telesného,pohybového,rozumového,emocionálneho i sociálneho).

2.Hra ako podstata-význam hry pre človeka :zdravotné ,výchovné, pracovné, estetické, vzdelávacie, emocionálne hľadisko,socializácia prostriedkov.Hra-individuálna alebo kolektívna činnosť,kt.nemá ráz úžitkovej činnosti,ale vykonáva sa pre vlastné potešenie,emocionálny charakter.Šport sa vytvoril hlavne z hier a to najmä na základe diferencovaných potrieb moderného človeka.V hre sú všetky aspekty športu.Hra je vyjadrením vzťahu jednotlivca k okoliu a k sebe samému.U detí je hra prostriedkom poznávania vonkajšieho sveta a svojich kvalít.U dospievajúcich a dospelých je hra zábavou, zdrojom zážitkov, súčasne aj produktom svojho vlastného rozvoja (telesného ,pohybového, rozumového,emocionálneho i sociálneho)

3.Šport a jedinec-významnou fil.otázkou je teda zmysluplnosť ľudského života a s tým spojeného zmyslu športu a jeho začlenenia do systému potrieb,hodnôt,do jeho vedomia a myslenia.Zmyslom života je optimalna sebarealizácia.Ide o šancu a možnosť každého človeka realizovať svoje prednosti a schopnosti v slobodne vybratej oblasti ľudskej činnosti.Tieto skutočnosti majú svou reflexiu v utváraní životnej filozofie,pri konkrétnom uplatnení v živote,výbere profesie i športu u každého jednotlivca. Zmysel súčasného športu-zdravie,kondícia,napätie,zážitok,interpersonálna komunikácia a socializácia, max.špor.výkony, sebarealizácia a prestíž.V kritériach hodnotenia športu výrazne prevažujú víťazstvo,honba za medailami, rekordmi, za individuálnu či spol.prestíž.

Kľúčové slová:

teória a didaktika športu

hra

športový talent

výkon

zodpovednosť

športová prípravaObsah:
 • 1.Vznik športu a jeho vývoj
  2.Hra ako podstata
  3.Šport a jedinec
  4.Spoločenská funkcia športu
  5.Výchovná funkcia športu
  6.Systém športu a jeho spoloč.podmienenosť
  7.Športový výkon,výkonnosť,ich klasifikácia
  8.Štruktúra športového výkonu a jej vlastnosti
  9.Teória šp.talentu
  10.Genetická podmienenosť ŠT
  12.Zásady výberu mládeže na šport