Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Záujmová telesná výchova dievčat na vybranom gymnáziu

«»
Prípona
.docx
Typ
ŠVOČ
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39904
Posledná úprava
31.03.2012
Zobrazené
1 905 x
Autor:
peter.melek11
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou práce sú vzťah, podmienky a názory žiačok gymnázia na záujmovú telesnú výchovu. Cieľom je obohatiť problematiku záujmovej telesnej výchovy na Slovensku. Aktualizovať a rozobrať možnosti a podmienky pre záujmovú telesnú výchovu na vybranom gymnáziu. Zistiť a zhodnotiť aké aktivity sú pre dnešnú mládež zaujímavé a v akom rozsahu sa venujú športovaniu. Takisto zistiť, prečo záujem o telesnú výchovu a šport na školách upadá, zistiť aké aktivity majú žiačky a prečo ich uprednostňujú pred pohybovými aktivitami. Taktiež získame informácie o materiálnej a personálnej vybavenosti školy. Rozhovormi so žiačkami ako aj učiteľmi a vedením školy, dotazníkmi vyhodnotenými štatistickými metódami dospejeme k zisteniam, ktoré obohatia túto problematiku na vybranom gymnáziu.

Kľúčové slová:

záujem

telesná výchova

gymnázium

šport

pohybObsah:
 • 1 Vstup do problematiky
  2 Ciele, úlohy a hypotézy práce
  2.1 Ciele
  2.2 Hypotézy
  2.3 Úlohy
  3 Metodika práce
  3.1 Charakteristika výskumu a metódy získavania výskumných údajov
  3.2 Metódy spracovania informácii
  4 Výsledky a diskusia
  4.1 Záujmová telesná výchova na škole
  4.2 Čas po vyučovaní
  Čo robíš keď ti skončí v škole ostataná hodina?
  Vo voľnom čase po vyučovaní vačšinou ...
  Čo by si po vyučovaní robila najradšej?
  S kým trávim čas ihneď po vyučovaní ?
  4.3 Telovýchovné zariadenia na škole
  Využívanie telovýchovných zariadení na škole
  4.4 Personálne zabezpečenie
  5 Zhrnutie a záver

Zdroje:
 • ANTALA, B. – LABUDOVÁ, J. 2008. Kurikulum telesnej a športovej výchoprevyšší sekundárny stupeň vzdelávania. In Telesná výchova a šport, 3-4/2008.
 • MARČEK, T. 1999, Telovýchovné lekárstvo – teoretická a klinická časť Bratislava 1999.
 • MEDEKOVÁ, H. 1997. Telovýchovná aktivita detí a mládeže. Bratislava, Univerzita Komenského, 1997.
 • MELICHER, A. – SLEZÁK, J. 2007. Záujmová telesná výchova žiakov základných a stredných škôl v súčasných podmienkach, 2007.
 • PISLTOVÁ, Ľ. - SEDLÁČEK, J. 2008. Postoje študentov FTVŠ UK k pohybovým aktivitám, In Telesná výchova a šport, 3-4/2008.
 • ROZBORIL, P. 2010. Telovýchovné zariadenia na školách v Bratislave, 2010.
 • THE COUNCIL OF EUROPE, Štrasburg 2002.
 • http://www.poukazy.sk