Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Financie a poisťovníctvo

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37138
Posledná úprava
28.03.2011
Zobrazené
2 182 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dnes už nikto nepochybuje o nevyhnutnosti existencie verejného sektora. Laická aj odborná verejnosť skôr vedie diskusie o jeho veľkosti (rozsahu) a vzťahu k iným sektorom v ekonomike. Položme si otázku, prečo vlastne existuje verejný sektor. Uvedieme nasledujúce dôvody:
- V ekonomike existujú oblasti, o ktoré súkromný sektor nejaví záujem. Je známe, že jedným z hlavných cieľov súkromného sektora jemaximalizácia zisku pri čo najnižších nákladoch. A práve to spôsobuje, že oblasti, ktoré neprinášajú zisk alebo ich financovanie je spojené s vysokými nákladmi, resp. návratnosť vložených prostriedkov je dlhodobá (napr. výstavba diaľnic), sú pre súkromný sektor nelukratívne.
- Štát nechce prenechať niektoré sféry súkromnému sektoru (napr. armádu a bezpečnosť, súdnictvo, štátnu správu).  
- Štát má v rámci svojich možností povinnosť starať sa o nevyhnutné priority (verejné zdravie, základný výskum, medzinárodná reprezentácia).
...

Kľúčové slová:

financie

marketing

verejné financie

poisťovníctvo

peňažná rovnováha

cenné papiere

zaistenie

poistné právoObsah:
 • 3.2 FUNKCIE VEREJNÝCH FINANCIÍ
  3.3 ZLOŽKY VEREJNÝCH FINANCIÍ
  3.4 PODSTATA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
  3.4.1 Štátny (národný, centrálny) rozpočet
  3.4.1.1 Podstata štátneho rozpočtu a činitele ovplyvňujúce jeho postavenie
  3.4.1.2 Funkcie štátneho rozpočtu
  3.4.1.3 Rozpočtové zásady
  3.4.2 Rozpočty nižších vládnych úrovní
  3.4.2.1 Koľko existuje vládnych úrovní?
  3.4.2.2 Formálne vzťahy medzi vládnymi úrovňami
  3.4.2.3 Finančné vzťahy medzi vládnymi úrovňami
  4.1 MENA - MENOVÉ SYSTÉMY
  4.2 MECHANIZMUS VYDÁVANIA PEŇAZÍ A ICH SŤAHOVANIA Z OBEHU
  4.3 PEŇAŽNÁ ROVNOVÁHA A JEJ NARUŠENIE
  4.4 INFLÁCIA
  4.5 MENOVÁ POLITIKA
  4.6 NÁSTROJE MENOVEJ POLITIKY
  4.7 PEŇAŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY OBYVATEĽSTVA
  FINANČNÝ TRH AKO SÚČASŤ FINANČNÉHO SYSTÉMU
  5.1 PODSTATA A FUNKCIE FINANČNÉHO TRHU
  5.1.1 Sprostredkovatelia na finančnom trhu a ich funkcie
  5.1.2 Investície na finančných trhoch
  5.2 CENNÉ PAPIERE AKO NÁSTROJE FINANČNÉHO TRHU
  5.3 ČLENENIE FINANČNÉHO TRHU
  5.3.1 Nástroje peňažného trhu
  5.3.2 Kapitálový trh a jeho nástroje
  5.3.3 Deriváty na finančnom trhu
  Poistné udalosti
  9 Základy likvidácie poistných udalostí
  9.1 Organizácia a riadenie likvidačnej služby
  Marketing a jeho využitie pre rozvoj poisťovne
  Podpora predaja a reklama
  Distribúcia poistenia
  Minimum zo zaistenia
  Ekonomické vyrovnanie v zaistení
  Ekonomické vyrovnanie v zaistení
  Vývojové tendencie slovenského poistného trhu
  Organizácia a riadenie poisťovníctva
  Postavenie poisťovníctva v ekonomike
  Význam poistenia pre poistených
  Riadenie poisťovníctva
  Štát a poisťovníctvo
  Zdravotné a sociálne poisťovníctvo
  Zdravotné poistenie
  Sociálne zabezpečenie
  Súkromné (komerčné) poisťovníctvo
  Subjekty pôsobiace v súkromnom poisťovníctve
  Poisťovne a zaisťovne
  Sprostredkovatelia poistenia a zaistenia
  Národná banka Slovenska