Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Sociálna komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8246
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
2 988 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo „komunikácia“ je odvodené od latinského tvaru „communico, communicare“ , čo znamená „zdeľovať, oznámiť niečo, spoločne sa radiť, dorozumievať sa“. Komunikácia je predovšetkým výmena informácii medzi biologickými systémami, avšak používa sa aj na pomenovanie dopravných prostriedkov (napr. komunikácia letecká, železničná, cestná) alebo telekomunikačných prostriedkov (napr. telefón, rozhlas, televízia, ďalekopis, atď.).
Slovo „sociálna“ výraz „komunikácia“ upresňuje a naznačuje, že ide o komunikáciu medzi ľuďmi, a to predovšetkým prostredníctvom používania kovenčných symbolov ako výsledku spoločenského konsenzu. V takomto poňatí komunikovať znamená vymieňať si informácie v sociálnom kontakte.

Kľúčové slová:

komunikácia

verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

metakomunikácia

rozdelenieObsah:
 • 1. Vymedzenie základných pojmov -3-
  1.1.Sociálna komunikácia -3-
  1.2.Metakomunikácia -3-
  2. Vývoj ľudskej komunikácie -4-
  2.1.Ľudská komunikácia versus komunikácia zvierat -4-
  3. Komunikačný proces -5-
  3.1.Štruktúra komunikácie -5-
  3.2.Verbálna a neverbálna komunikácia -6-
  3.2.1.Kategorizácia neverbálnych komponentov -7-
  4. Rozdelenie komunikácie -8-
  4.1.Formy komunikácie -8-
  4.2.Typy komunikácie v sociálnej skupine -9-
  5. Význam komunikácie -10-

Zdroje:
 • SVOBODOVÁ-BUCK, M.: Sociálna komunikácia - jej úlohy a význam. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 1994. -
 • MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie. UK Bratislava, 1999. -
 • JANOUŠEK, J.: Sociální komunikace. Praha, 1968. -
 • KAČÁNI, L. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. SPN, Bratislava, 1999. -
 • JANOUŠEK, J. a kol.: Sociální psychologie. S/P/N, Praha, 1988. -
 • ĎURIČ, L. a kol.: Učiteľská psychológia. SPN, Bratislava, 1992. -