Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 580   projektov
11 nových

Psychologické a sociálne aspekty ošetrovaných

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30085
Posledná úprava
01.03.2010
Zobrazené
1 691 x
Autor:
sissi2510
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor poznatkov z psychológie použitých v zdravotníckej praxi nazývame zdravotnícka psychológia. Týka sa troch témat. okruhov: psych. chorých, psych. zdrav. pracovníkov a psych. zdrav. prostredia.
Psychológia chorých je najprepracovanejšia.Zaoberá sa problematikou zdravia a choroby, somatopsychickými a psychosomatickými vzťahmi, účinkom liekov(placebo efekt), problem. vzťahu pacienta k chorobe a autoplastického obrazu ochorenia. Patria sem i problémy spojené s jednotlivými typmi chorôb, otázky med. výkonov a ťažkostí súvisiacich s nároč. situáciami, ktoré práca s chorým človekom prináša. Špecif. tému predstavuje problematika amputácie a mutilácie, nevyliečiteľných chorôb, chorôb s výrazne negatívnymi soc. následkami( AIDS, pohl. choroby, epilepsia,...).
Klinické myslenie je základná pracovná metóda, ktorú si zdravotník osvojuje a kultivuje celý život. Odvíja sa od určitého všeobec. pohľadu a názoru na dianie v živých systémoch a na podstatu chorobnej zmeny.

Zdroje:
  • Farkašová Dana a kol.: Ošetrovateľstvo – teória, Osveta, Martin, 2001
  • Musilová Mária a kol.: Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, Osveta, Martin,1993
  • Šútovec Ján a kol.: Psychológia a pedagogika, Učebnica pre SZŠ, Osveta,Martin,1994
  • Greisinger J. – Jobánková M. a kol.: Základy psychológie pre SZP, Osveta, Martin, 1990