Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

 Home » Autor » sissi2510

sissi2510

Spolu: 29 projektov,
s počtom stiahnutí: 393x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Dejiny školstva a pedagogiky
79,5%
0,2 10x
Všeobecná psychológia
72,5%
0,2 18x
Edukácia v ošetrovateľstve. Výchova k zdraviu. Sesterská diagnostika
71,3%
0,1 14x
Rozprávka ako motivačný a integrujúci činiteľ v záujmových činnostiach žiakov
71,0%
0,1 9x
Psychologické a sociálne aspekty ošetrovaných
70,5%
0,1 5x
Špecifiká ošetrovateľského procesu v pediatrickom ošetrovateľstve
68,1%
0,1 25x
Zásobník hier
68,1%
0,1 24x
Historický pohľad na ošetrovateľský proces. Jeho definícia, charakteristika a fázy
67,1%
0,1 12x
Pedagogika voľného času
66,7%
0,1 17x
Andragogika
65,6%
0,1 5x
Komunikácia v ošetrovateľstve. Sesterská diagnostika v oblasti komunikácie
64,1%
0,1 29x
Metodika hier a zábavy
63,9%
0,1 3x
Etické aspekty ošetrovateľskej praxe. Hodnoty, postoje a presvedčenia vo vzťahu k ošetrovateľstvu. Etický kódex v ošetrovateľstve.
63,6%
0,1 39x
Pedagogický systém a.s. makarenka
63,0%
0,1 16x
Školstvo a pedagogika v buržoáznom Československu
62,2%
0,1 0x
Školské reformy v Uhorsku
61,3%
0,1 2x
Špecifiká ošetrovateľského procesu v geriatrickom ošetrovateľstve
58,6%
0,1 30x
Uchovanie bezpečného prostredia, posúdenie rizík, prevencia
58,5%
0,1 16x
Špecifiká ošetrovateľského procesu v chirurgickom ošetrovateľstve
58,0%
0,1 9x
Školská psychológia
56,8%
0,2 17x
Všeobecná didaktika
56,3%
0,1 18x
Bolesť - štátnicová otázka
54,3%
0,1 6x
Diagnostický proces v ošetrovateľstve. Taxonómia ošetrovateľských diagnóz. Systém NANDA
54,1%
0,1 13x
Špecifiká ošetrovateľského procesu v primárnej ošetrovateľskej starostlivosti
53,1%
0,1 12x
Ošetrovateľstvo – odpočinok a spánok. Charakteristika odpočinku a spánku, poruchy spánku a ošetrovateľská starostlivosť
51,8%
0,1 15x
Metódy rodinnej výchovy
50,0%
0,1 3x
Ošetrovateľstvo – výživa. Charakteristika výživy a správneho stravovania. Posúdenie stavu a stravovacích návykov
48,4%
0,1 8x
Posúdenie zdravotného stavu, sesterská anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vitálne funkcie
47,7%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: