Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Etické aspekty ošetrovateľskej praxe. Hodnoty, postoje a presvedčenia vo vzťahu k ošetrovateľstvu. Etický kódex v ošetrovateľstve.

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30082
Posledná úprava
27.02.2010
Zobrazené
4 142 x
Autor:
sissi2510
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Etika v ošetrovateľstve zohráva jednu z prioritných úloh sestry. Etika je náuka o mravnom, hodnotovo orientovanom správaní človeka. Etika tvorí teoretický základ morálky.
Etické rozhodovanie v zdravotníctve a v OŠE starostlivosti je založené na poznaní a pochopení :
-etických princípov : 1. beneficencie - robiť dobro
2. non- maleficiencie – nepoškodiť, neuškodiť
3. spravodlivosti – poskytovanie starostlivosti bez rozdielu veku, rasy, vierovyznania, sociálneho postavenia..
4. autonómie – úcta k človeku, jeho dôstojnosti, v rešpektovaní jeho rozhodnutí.
Deontológia
Medzinárodný etický kódex sestier
Prijatý ICN v roku 1973, ktorého hlavnou úlohou je podporovať zdravie, ochrana pred chorobou, prinavrátenie zdravia a uľahčovať utrpenie. Potreba ošetrovateľstva je univerzálna
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Etický kódex sestry
Charta práv pacientov
Ústava SR zakotvila základné ľudské práva a slobody, nadväzujúc na medzinárodné zmluvy Rady Európy, ako aj úpravu obsiahnutú v Listine základných ľudských práv a slobôd

Kľúčové slová:

Etika v ošetrovateľstve

Bioetika

Etické rozhodovanie v zdravotníctve a v OŠE starostlivosti

Medzinárodný etický kódex sestier

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Náplň činnosti e...