Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Firma a podnikanie

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4705
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
2 397 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žilinský kraj vznikol v roku 1949. Vo svojom obvode mal i okresy Považská Bystrica a Ilava , ktoré sú dnes súčasťou Trenčianskeho kraja. Rozloha tohto kraja dosahovala 8280 km2 a v roku 1950 mal 521 693 obyvateľov. Zanikol v roku 1960. V júli 1996 bol Žilinský kraj opätovne obnovený. Prvé stopy po osídlení nachádzame na území kraja z mladšieho paleolitu, napr. v Žiline - Závodí. Súvislé osídlenie bolo až v mladšej dobe bronzovej, keď tu bol ľud lužickej kultúry. Najviac nálezísk má kraj z obdobia púchovskej kultúry 3. st. pred n. l. - 2. st. n. l., keď okrem desiatok sídlisk tu bolo množstvo hradísk - Liptovská Mara, Divinka, Sučany, Vyšný Kubín a iné. Tu sa sústreďovala výroba a razili sa zlaté, strieborné a medené mince. Slovania sa na území kraja osídľovali v 5. a 6. st., z tohto obdobia je sídlisko v Žiline. Územie kraja bolo v 9. str. začlenené do Veľkej Moravy, kedy začínalo i pokresťančovanie jej obyvateľov a vytváranie územných celkov - hradných komitátov, z ktorých sa od 11. st. už v rámci Uhorska vytvorili stolice. Na území nášho kraja to bola stolica Trenčianska a Zvolenská, z ktorých sa neskôr odčlenili stolice Turčianská, Liptovská a Oravská. Tento systém ostal až do 20. st. Až do r. 1848 bola väčšina územia kraja v držbe šľachtických rodov v rámci panstiev Orava, Likavka, Liptovský Hrádok, Slabiňa, Starý hrad, Strečno, Teplička, Lietava, Bytča, Budatín a iných, ako i menšej šľachty a cirkvi. Mestá boli zakladané na starých tržných miestach na nemeckom mestskom práve a na základe žilinského práva sa zakladali a rozširovali mnohé obce a mestečká v kraji. Na Liptove boli založené i mestá s banským právom.

Kľúčové slová:

Podnikanie

podnik

firma

financovanie

zdroje financovania

druhy firiemObsah:
 • METODIKA
  3. INFORMÁCIE O ÚRADE
  3.1 História Žilinského kraja
  3.2 Štruktúra Krajského úradu
  4. VYMEDZENIE POJMOV
  5. DRUHY FIRIEM
  5.1 Firmy podľa veľkosti
  5.2 Firmy podľa organizačnej formy
  6. ZDROJE FINANCOVANIA FIRMY
  6.1 Vnútorné zdroje
  6.2 Vonkajšie zdroje
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • Ján Lisý a kolektív: Všeobecná ekonomická teória, Edícia ekonómia 2002
 • Peter Kulašík a kolektív: Slovník bezpečnostných vzťahov, Smaragd pedagogické nakladateľstvo 2002