Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Výchova, zrějmost, vědomí - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
1083
Posledná úprava
25.02.2015
Zobrazené
1 928 x
Autor:
jankkam
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozpaky kolem výchovy a vzdělání
Téma výchovy a vzdělání je zatíženo atmosférou školstva, didaktiky a osvěty. Reformy školství se už dost dlouhou dobu střídají v rychlém sledu a mnozí profesionální pedagogové z různých stupňů škol dokonce i veřejně mluví o "procesu vzdělávání" jako o "technologii", kterou je třeba "optimalizovat". Člověk, který prodělal třiadvacet let školního vzdělávání na různých školách (počínaje "mateřskou") s utrpením vesměs nepřímo úměrným "výšce" školy, a teď překvapivě sám s chutí učí, však přece nebude navrhovat další optimalizaci didaktických postupů. Raději vyjde ze zkušenosti, že na nižších školách byl bezbrannou obětí didaktik a školského systému, zatímco na různých fakultách už měl možnost vidět této hře jaksi do karet a zaměřovat se spíše na myšlenková témata, jejichž útěšná krása snad stojí za to všechno. Proto se místo" vyhození školy do povětří", o kterém snil v klukovských letech, pokouší nabídnout institučnímu školsM jiné a snad pozitivnější vyrovnání v podobě této obhájené doktorské práce z oboru filosofie výchovy.

Kľúčové slová:

filosofie

výchova

zrějmost

vědomí

mysl

mýtus

logosObsah:
 • Rozpaky kolem výchovy a vzdělání
  Na co lze navázat
  Několik závěrečných tvrzení pro předběžnou orientaci
  Základní pojmy filosofie výchovy
  Jakou metodou mluvit o tom, co problematizuje každou hotovou metodiku?
  Filosofie
  Péče, kultura
  Pohyb duše
  "K duši patří logos, který roste sám sebou."
  Výchova, vzdělání
  ...
  Zřejmost
  Mysl
  Vědomí
  "Společné je všem vědomí."
  Řecké předpoklady výchovy
  Schopnost úcty, vztahu, úžasul
  Zdatnost, ctnost a dobro
  Erós
  Ostych a stud
  Mýtus a logos
  Poznání, vědění
  Teorie, soustředění
  ...
  Obrácení
  Boží obraz a podoba
  Výchova pro Boží království, agapé
  Latinské pojmy k výchově a vzdělání
  Fundace
  Autorita
  Disciplína, principy
  Scholastika a mystika
  Řád
  Proměny vzdělanosti
  Historické a knižní vzdělání
  Výklad textu a péče o řeč
  Logika a matematika
  Paměť a učení
  Kumulativní pojetí poznání
  Metodický přístup a jeho meze
  ...
  Znovuodkrytí smyslu pro fysis
  Hodnota lidství
  Individualita a individuace
  Závěr
  POSLUŠNOST
  MÁM BABIČKU

Zdroje:
 • Arendtová. Hannah: Krize kultury- její sociální a politický význam; v: PARAF 2/1985. samizdat - Řád a metafora; Metafora a nevysvětlitelné; v: Myšlení o divadle. Praha 1993, Herrmann a synové Arlstotelés: Rétorika. Praha 1948 - Poetika. Praha 1948 - Etika Nikomachova. Praha 1937. Laichter - Aristotelis Ethica Nocimachea . .. graece. Lipsiae 1834 Arnlm, H. von: Stoicorum vetera fragmenta, Lipsiae 1903 Augustln.
 • ...
 • Rozprawa o calokcztalcie pozytywizmu. Warszawa 1973. PWN Denzlnger, H., Chonmetzer. A.: Enchiridion symbolorum.... 1965. Herder Derrlda, Jacques: Struktura. znak a hra. . .; v: Myšlení o divadle II, Praha 1993. Herrmann a synové Descartes, René: Rozprava o metodě. Praha 1933. Laichter - Medytacje o pierwszej filozofii, Rozmowa z Burmanem. Warszawa 1958. PWN Dlels, Herrmann; Kranz
 • ...
 • Praha 1985 - O tvrdém a měkkém stylu, samizdat Heldegger, Martin: Was ist Metaphysik. Die Grundbegriffe der Metaphysik; in: Gesamtausgabe BD 29/30, Frankfurt an Main 1983 - O pravdě a bytí (Vom wessen der Wahrheit), Praha 1971. Vyšehrad - Co je metafyzika?, Praha 1993, Oikoymené - Básnicky bydlí tak člověk, Praha 1993, Oikoymené - Konec filosofie a úkol myšlení, Praha 1993, Oikoymené Helsenberg, w.: Czesc i calosc, Warszawa 1987, PIW HeJdánek, Ladislav: Filosofie a víra. Praha 1990, Oikoymené HeDer, Jan: Starověká náboženství. Praha 1978, Kalich HeDer, Jan; Mrázek, M.: Nástin religionistiky, Praha 1988 Hermetls 1iismeglstl Poemander. Berolini 1854. ed. G. Parthey Homér: Odysseia, Praha 1946. Plzák (ELK). př. V. Šrámek - Homérů epé. Ilias. Odysseia. Leipzig 1921, Insel-Verl.
 • ...
 • Herrmann a synové - Archaická moudrost; v: Bouzek. Jan; Kratochvíl. Z.: Od mýtu k logu, Praha 1994. Herrmann a synové, str. 45-175 Řeč umění a archaické filosofie (společně s Janem Bouzkem), Praha 1995. Herrmann a synové Pramen poznání; připravuje nakl. Cesta v Bmě pro r. 1996 Hérakleitos (editio maior); připravuje nakl. Herrmann a synové v Praze pro r. 1996 - Myšlení mezi mýtem a metafyzikou; v: Česká mysl 1-2/1992, str. 30-40 - Péče o životní pohyb; v: Prostor 25. 1993. str. 47-51 -
 • ...
 • Smysl člověka. Praha 1970. Vyšehrad Latinsko-český slovník; M. Pražák. F. Novotný. Praha 1976 Laudatio Z.N. - Sborník k padesátinám Z. Neubauera. Praha 1992. CTS UK Leeuw, Gerard van der: Phanomenologie der Religion.
 • ...
 • Novotný, František: O Platonovi III. Filosofie. Praha 1949 Nový zákon - The Greek New Testament. Stuttgart 1968. ed. K. Aland. M. Black Obnova ideje univerzity. Praha 1993. Karolinum O posvátnu. Praha 1993. Česká křesťanská akademie Órigenés: Kata Kelsú, Berlin 1899. ed. P. Koetschau OSwieclmsld, S.: Zeus daje tylku znak. Apollo wiesczy osobišcie. WrocJaw 1989.
 • ...
 • Odeon Patočka, Jan: Předsokratovská filosofie. Praha 1968. FF UK Přednášky z roku 1972/73. samizdat Péče o duši. Praha 1987. archivní soubor. samizdat Přednášky k filosofii předsokratiků. Praha 1989, archivní soubor. samizdat Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha 1990, Academia - Negativní platonismus. Praha 1990. ČsS - Sókratés, Praha 1991, SPN - Platón. Praha 1991. SPN - Přirozený svět jako filosofický problém. Praha 1992 - Evropa a doba poevropská. Praha 1992, LN - Komenský a otevřená duše; v: Osobnost a komunikace. Studia paedagogica 5. Praha 1990.
 • ...
 • Herrmann a synové Septuaginta id est Vetus Testamentum graece. . . . Stuttgart 1935. ed. A. Rahlfs Scheler, Max: O studu. Praha 1993 Slemek, M. J.: Idea transcendentalismu u Fichtego i Kanta. Warszawa 1977 Sousedík, Stanislav: Valerián Magni. Praha 1983. Vyšehrad SouzeneUe de. Annick: Symbolismus lidského těla. Praha 1994. Unitaria Stelner, Rudolf: Filosofie svobody. Praha 1991. Baltazar Starý, Rudolf: Potíže s hlubinnou psychologií. Praha 1990 - Medúsa v novější době kamenné; v: PARAF 7/1987 - Hermés jako novopohanské božstvo; v: Prostor 23. 1993
 • ...
 • Chymická svatba Christiana Rosenkreuze roku 1459. Praha 1992 Vopěnka, Petr: Rozpravy s geometrií 1.. Praha 1989. Panorama - Druhé rozpravy s geometrií. Praha 1991. Fokus Wwe1ek, J: Mam cialo. Warszawa 1978. PAX WUson, E. O.: O lidské přirozenosti. Praha 1993. LN
 • Wust, P.: Nejistota a odhodlání. Praha 1970. Vyšehrad