Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Projektový manažment - skriptá

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
7,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4025
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
2 198 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mezi odbornou verejností se časlo hovorí o potrebe zavádét projektové fízení (angUcky Project Management), v némž se hledá záchrana pro špatné hospodaŕíd firmy. Ale již po pŕečtení prvních kapitol této prí- ručky pochopíme, že firmu, která nemá žádný solidní podnikatelský projekt (Business Pian), použití projektového rízení nezachráni. Naopak pro podnikatele, u nichž není o dobré nápady nouze, je využití projektového managementu pfímo nutností. ]e treba ovšem znát jeho princí py, metódy a techniky. K jejich poznaní má posloužit tato príručka, jejich osvojení však závisí na zájmu a píli studujícího. Jak racionálne použfvat knihu, aby pŕinesla očekávaný prospech?
Nejprve si pŕečtéte obsah. Zjistíte, o Čem jednotlivé kapitoly pojednávají a také poznáte jejich štruktúru. Potom si knihu prelistujte a začnete ji číst, zaťím bez hlubšího studia. Tak seznáte, co od ní múžete očekávat nebo na které pasáže se múžete zvláŠte zaméŕit. Nakonec vezmete do ruky tužku, a začnete knihu studovat. Neváhejte délat si po stranách poznámky, k pŕíručce to patrí. K hlubšímu pochopení slouží príklady (nékteré s využilím labulkového procesoru a souború, které si múžete stáhnout z webových stránek nakladatelství Grada Publishing1) a otázky k opakovaní, jež nutí Človeka k plnému využití své šedé kúry mozkové. Jak je príručka uspoŕádána? V této úvodní časti si ujasníme nékteré výchozí pojmy, abychom vedeli, o Čem se hovorí, f ekne-li se projekt, inovace, management nebo zásady projektovanú V záveru této časti poznáme, že jednotlivé kapitoly pújdou za sebou tak, jak to vyžaduje praxe pri tvorbe, plánovaní a realizaci projektu.

Kľúčové slová:

investície

projekt

manažment

rentabilita

inovačné radyObsah:
 • ÚVOD DO TÉMATU -9-
  1 Projekt -11-
  1.1 Definice projektu -11-
  12 Kategórie projektu -12-
  13 Projekty spojené s výstavbou -13-
  13.1 Stavební zákon -13-
  13.2 Oprávnení k projektovaní -15-
  13.3 Dokumentaceslaveb -16-
  2 Inovace -18-
  2.1 Inovační rády -18-
  2.2 Komplexní inovace -19-
  3 Management -21-
  3.1 Management obecne -21-
  3.2 Management v projektovaní -22-
  3.2.1 Management projektu a projektový management -22-
  3.2 2 Týmový management projektu -23-
  4 Zásady a postup projektovaní -25-
  4.1 Zásady projektovaní -25-
  4.1.1 Cflovost -25-
  4.12 Reálnostaúcelnost -26-
  4.13 Systémový prístup -26-
  4.1.4 Postupné ŕesení -27-
  4.13 Systcmatičnost -28-
  4.1.6 Efektivnost -29-
  4.2 Postup projektovaní -30-
  4.2.1 Obsah projektovaní -30-
  422 Fáze živomQio cyklu projektu -31-
  PŔEDINVESTIČNÍ FÁZE A -35-
  5 Situaco -36-
  5.1 Analýza požadavku a podmínek -36-
  5.1.1 Určení inovace a cflû -36-
  5.1.2 Definovaní stratégie -37-
  ...
  ...
  ...
  P.5 Kapacitní prepočty -130-
  P. 5.1 Zpúsoby propočtu -130-
  P.5.1.1 Prevedený zpusobkapacitních propočtu -131-
  PSA.2 Približnýzpúsob kapacirníchpropočtň -132-
  P.5.2 Počet pracovníkú -133-
  R5.3 Počet technologických míst -137-
  R5.4 Velikost plôch -139-
  P.5.5 Volba budovy a velikost pozemku -144-
  P.6 Efektivnost investlc -146-
  P.6.1 Podmíriky hodnoceni 147
  PS2 Rozpočet invesbc -150-
  P.6.3 Tvorba a rozdelení zisku -152-
  P.6.4 Metódy a kritéria hodnocení efektívnosti -167-
  R6.4.1 Doba návratnosti ínvestic -167-
  R6.4.2 Rentabilita invcstic...............- -168-
  R6.4.3 Čistá současná hodnota -169-
  P.6.4.4 Vnitŕrd míra výnosu -171-
  R6.43 Analýza kritického bodu -172-
  P.6.4.6 Srovnatelná efektivnost -175-
  P.7 Pokyny k využívaní počítačových programu -176-
  LITERATÚRA -183-