Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Poznámky z predmetu Pedagogická psychologia

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9759
Posledná úprava
19.09.2018
Zobrazené
1 607 x
Autor:
ketrin1211
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozdelenie podla Rogersa:

1.,Akceptácia - pozitívne prijatie druhého človeka (žiaka) takého, akým je bez kladenia akýchkoľvek PŘEDMĚT PEDAGOGICKEJ PSYCHOLOGIE
Pedagogická psychológia - patrí medzi špeciálne psychologické disciplíny, zameriava sa na analýzu psychologicých zákonitostí v špeciálnych podmienkach (školské kluby, domovy mládeže, centrá voľného času. Zo základných psychologických disciplín využíva najmä poznatky všeobecnej, vývinovej a sociálnej psychológie, metodológie a patopsychológie.
Predmetom je :osobnosť, jedinec, dieťa, študent.
Hlavným cieľom PP sa považuje transformácia tradičného vzdelávania na jeho humanizáciu. Cieľom je pripraviť pre život človeka vzdelaného a osobnostne zrelého. Celkový rozvoj osobnosti. PP vychádza zo všeobecných atribútov humanistickej psychológie, ktorá smeruje k autenticite a sebarealizácií človeka.

Kľúčové slová:

rozdelenie

humanistická psychológia

sebapoznanie

citové väzby

odolnosť

osobnosť žiaka

rozumový vývinObsah:
 • Rozdelenie podla Rogersa:
  Pedagogická psychológia
  Humanistická psychológia
  Základné východiská humanistickej psychológie
  Základné pojmy HP
  Aplikácia HP do pedagogiky
  Primerané posúdenie reality
  Snaha po sebapoznaní
  Schopnosť ovládať svoje konanie
  Aký by mal byť teda učiteľ z pohľadu tejto charakteristiky?
  Tvorivosť a iniciatívnosť
  Schopnosť vytvárať pozitívne citové väzby
  Morálne nároky na osobnosť učiteľa
  Odolnosť voči záťaži
  Aké sú konkrétne príčiny, ktoré spôsob u učiteľov stres a následný syndróm vyhorenia?
  Zmysel pre humor a optimizmus
  Schopnosť optimálnej komunikácie
  Osobnost žiaka
  Rizikové faktory súvisiace s osobnosťou žiaka
  Špecifické poruchy učenia
  Odchýlky v rozumovom vývine
  ...
  ...
  ...