Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Jozef Koščo - Poradenská psychológia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
94 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6151
Posledná úprava
16.08.2017
Zobrazené
4 704 x
Autor:
jeruslan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Od päťdesiatych-šesťdesiatych rokov prekonáva poradenstvo vo svete, v krajinách socialistického spoločenstva i u nás neobyčajne rýchly kvantitatívny, ale i kvalitatívny rozvoj. Rozvíja sa najmä jeho vnútorná štruktúra — utvárajú sa nové koncepcie poradenstva, konkretizujú sa úlohy a funkcie, určujú sa ciele a metódy práce, organizácia a nároky na odborné zabezpečenie výkonu poradenských služieb. Poradenstvo sa stáva dôležitou zložkou a novým nástrojom v infrastrukture organizácie a systémov spoločnosti. V kontexte ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti zameriava sa na riešenie vývinových úloh a náročných životných situácií človeka.
Vzhľadom na tieto skutočnosti treba prehodnotiť skúsenosti z doterajšieho vývoja praxe a teórie poradenstva ako interdisciplinárneho systému: osobitne z hľadiska úloh a funkcií psychologických vied a psychológov v tomto systéme, v súlade s potrebami a cieľmi budovania socialistickej spoločnosti, jej úloh v oblasti soc:álnej politiky, ekonomiky, vedy, techniky, školstva. Tieto ciele vyúsťujú do starostlivosti o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti jednotlivca, pretože v beztriednej spoločnosti „. . . slobodný vývin každého jednotlivca (je) podmienkou slobodného vývinu všetkých" (Marx, K. — Engels, F., 1848, vyd. 1977). Takýto prístup vychádza z historickomaterialistickej koncepcie človeka ako sociálnej bytosti a rozhodujúcej dejinnej sily.

Kľúčové slová:

poradenská psychológia

výchovné poradenstvo

Jozef Koščo

Rudolf Kohoutek

Dušan Fabián

Vladimír Hlavenka

Ivan RapošObsah:
  • Teoretické otázky systému poradenstva a psychológia v poradenstve (Jozef Koščo)
    Základné situácie psychologického poradenstva v praxi (Dušan Fabián, Vladimír Hlavenka, Ivan Rapoš)
    Hlavné oblasti poradenstva v praxi
    Špeciálne oblasti výchovného poradenstva
    Organizácia a náplň výchovného poradenstva v Československu (Rudolf Kohoutek)