Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Fyzikálna chémia

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3372
Posledná úprava
12.04.2017
Zobrazené
3 523 x
Autor:
sysleey
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. Skupenské stavy
1.1 Stavové veličiny
Žijeme v priestore a čase. Úlohou prírodných vied, a teda aj fyzikálnej chémie, je poznávať ich
vlastnosti a prejavy. O čase zatiaľ vieme len toľko, že prebieha jednosmerne, ireverzibilne (nevratne)
a je relatívny. Na opis vlastností priestoru a dejov v ňom prebiehajúcich potrebujeme pojmy.

Kľúčové slová:

entropia

chémia

toky

rovnice

termochémia

plynyObsah:
 • 1. Skupenské stavy
  1.1 Stavové veličiny
  1.3 Skupenské stavy - charakteristika
  1.4 Plyny
  1.5 Kvapaliny
  1.6 Tuhá látka
  2. Termodynamika - prvý zákon
  2.1 Základné pojmy
  2.2 Práca plynu pri expanzii
  2.3 Vnútorná energia a 1. zákon termodynamiky
  2.4 Entalpia
  2.5 Tepelné kapacity
  2.6 Adiabatický dej, adiabata ideálneho plynu
  3. Termochémia
  3.1 Rozsah reakcie
  3.2 Reakčná entalpia
  3.3 Zákony termochémie
  3.4 Tvorná entalpia
  3.5 Spaľovacia entalpia
  3.6 Rozpúšťacia entalpia
  3.7 Väzbová entalpia
  4. Druhý zákon termodynamiky
  4.1 Carnotov cyklus a účinnosť tepelného stroja
  4.3 Entropia
  4.4 Smer deja a podmienky rovnováhy v izolovaných sústavách
  4.5 Výpočet entropie rôznych termodynamických dejov
  4.6 Entropia a pravdepodobnosť
  4.7 Zmena entropie v otvorenej sústave
  4.8 Teória informácie a entropia
  ...
  ...
  ...
  8.1 Sily a toky, onsagerove rovnice
  8.2 Bilančná rovnica pre entropiu
  8.3 Postulát lokálnej rovnováhy a gibbsova formulácia 1. zákona
  8.4 Produkcia entropie
  8.5 Prigoginov princíp