Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Zmysel života a jeho premeny v čase

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10120
Posledná úprava
15.10.2018
Zobrazené
1 500 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fenomén zmyslu života a prežívania životnej zmysluplnosti je zložitý jav. Samotný pojem zmyslu života sa vzťahuje k prežívaniu svojho života ako zmysluplného a hodnotného, týka sa odpovedí na existenciálne otázky ako: „Čo je cieľom môjho života?“, „Má môj život zmysel?“, „Čo je v živote hodnotné?“.
Otázka zmyslu života nebola často v centre pozornosti psychológie. A to z toho dôvodu, že psychologická metodológia musí nutne zlyhať pred filozofickou otázkou „Čo dá zmysel môjmu životu“, ktorá odoláva akémukoľvek zovšeobecňovaniu a objektivizácii. Súčasné psychologické nazeranie na túto problematiku sa preto nezaoberá hľadaním „pravých“ hodnôt a zdrojov zmyslu života, ale presunulo sa k analýze jeho úlohy, ako aj k analýze zážitku zmysluplnosti a podmienok, v ktorých sa môže prežívať a rozvíjať. Dôsledkom takéhoto prístupu je mnoho štúdií, kde sa zmysel života ukazuje ako veľmi silný pozitívny faktor v ľudskom živote.
S touto témou sa spájajú rôzne psychologické teórie, ktoré sa ňou zaoberajú dosť obšírne a pokladajú ju za veľmi dôležitý prvok v ľudskom živote, ktorý ho celý ovplyvňuje.
Napr. Adler sa zaoberal zmyslom ž. a životnými úlohami a za naplnenie života zmyslom považoval život pre prospech spoločenstva.
Jung hovoril o archetype zmyslu, kt. sa dostáva k slovu v kritických situáciách, keď zlyhali všetky ľudské opory a barličky.
A.M. Maslow považoval považoval zmysel ž. za vnút. vlastnosť človeka, kt. sa vynára ako mohutná motivačná sila, ak sú uspokojené nižšie potreby. Je to metapotreba, ktorá musí byť naplnená aby človek fungoval zdravo. Zmysel ž. zažíva sebaaktualizovaná a k rastu motivovaná osoba.

Kľúčové slová:

zmysel života

premeny v čase

výskum

životná zmysluplnosť

existenciálne otázky

vývinová psychológia

Adler

Jung

MaslowObsah:
 • Náš výskum
  Vyhodnotenie 1.časti dotazníka
  Vyhodnotenie 2. časti
  Vyhodnotenie 3. časti
  Záver
  K záveru prikladáme niektoré vyjadrenia, ktoré nás oslovili
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Halama, Peter (2002). Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 46, 3, 265-275.
 • Halama, Peter (2000). Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 44, 3, 216-236.
 • Mareš, Jiří - Urbánek, Tomáš (2006). Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života . Československá psychologie, 50, 6, 557-568
 • Štúdia Alexandry Čmárikovej (Trnavská univerzita, FF)
 • http://www.psycholousek.cz/