Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Základy podnikovej ekonomiky - Odpisovanie majetku podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11373
Posledná úprava
28.11.2018
Zobrazené
1 509 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Účtové a daňové odpisy

Hmotný a nehmotný investičný majetok sa v procese používania opotrebúva, čím sa postupne znižuje jeho hodnota. Z ekonomického hľadiska odpisy investičného majetku vyjadrujú tú časť hodnoty tohto majetku, ktorá zodpovedá jeho opotrebovaniu, pričom sa zohľadňuje fyzické a morálne opotrebovanie. Odpisy sú súčasťou nákladov účtovnej jednotky. Prostredníctvom odpisov investičného majetku sa zachytáva miera jeho opotrebovania za určité obdobie. Odpisy sú súčasne zdrojom tvorby fondu reprodukcie vedeného na osobitnom analytickom účte v rámci účtovej skupiny 91 - Ostatné fondy. Odpisy investičného majetku sa rozlišujú na účtovné a daňové odpisy, pričom platí, že sa počítajú z ceny, ktorou je investičný majetok ocenený v účtovníctve (obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, vlastné náklady), a to maximálne do tejto výšky. Predmetné ceny sa z daňového hľadiska označujú ako vstupné ceny. Účtovné a daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor. V účtovníctve sa účtujú účtovné odpisy nepriamym spôsobom, pri ktorom sa zníženie ceny jednotlivých zložiek odpisovaného investičného majetku v dôsledku opotrebovania zachytáva na príslušných účtoch oprávok. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok, ktoré predstavujú kumulovanú sumu odpisov zodpovedajúcu výške opotrebovania investičného majetku od momentu jeho zaradenia do používania. Predmetom odpisovania je hmotný a nehmotný investičný majetok definovaný v legislatívnej úprave účtovných a daňových odpisov

Kľúčové slová:

hmotný majetok

daňové odpisy

ročný odpis

odpisovanie

účtovné odpisyObsah:
 • Účtové a daňové odpisy
  Účtovné odpisy
  Daňové odpisy
  Postup pri odpisovaní hmotného majetku
  Metódy odpisovania
  Rovnomerné odpisovanie
  Zrýchlené odpisovanie
  Odpisovanie pri technickom zhodnotení
  Ročný odpis
  Prerušenie odpisovania
  VZťah daňových a účtovných odpisov
  Príklad na výpočet odpisovania im