Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Wilhelm M. Wundt: experimentálna psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
228
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
7 160 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Wilhelm Maximilian Wundt je všeobecne známy ako otec experimentálnej psychológie a taktiež ako zakladateľ prvého psychologického laboratória. Práve pre to bol jednou z najvýznamnejších osobností v histórii psychológie. Z tohto laboratória vyvíjal veľkú snahu ovplyvňovať a rozvíjať psychológiu ako osobitnú vednú disciplínu hlavne v Spojených štátoch amerických. Oblasť jeho záujmu bola veľmi široká. Odhaduje sa že jeho spisy obsahujú až 53 000 strán a zahŕňajú články o ľudskej a zvieracej fyziológii, jedoch, víziách, spiritualizme, hypnóze, histórii a politiky; texty a príručky medicínskej fyziky a ľudskej fyziológie; encyklopedické zväzky o jazykoch, logike, náboženstve a systému filozofie. Za jeho najväčšie diela sa považujú Grundzüge der physiologischen Psychologie a Wolkenpsychologie. Aj napriek tomu, že jeho práce zasahujú do viacerých vedných odborov ako napríklad fyziológia, filozofia a psychológia Wundt sám seba nepovažuje za interdisciplinárneho alebo pluralistického vedca. Jeho najväčším cieľom bolo zaviesť filozoficko-vedný systém vedomostí a zručností. Napriek jeho snahe, dĺžke jeho kariéry a množstvu napísaných zväzkov je ťažké hovoriť o súvislej Wundtovej doktríne. Wundtov vplyv na psychológiu je vidieť hlavne na tom, že jeho teórie ešte stále vedú psychológov k živej debate. Wundt mal význam aj pre filozofiu pretože on aj jeho študenti boli prvý ktorý pripustili, že psychológia ako veda je odlišná od filozofie.

Kľúčové slová:

životopis

Wilhelm Maximilian Wundt

experimentálna psychológia

laboratórium

vedomie

vedaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Stručný životopis
  3. Počiatky experimentálnej psychológie
  4. Založenie laboratória- rozvoj experimentálnej psychológie
  5. Wundtova koncepcia psychológie
  6. Wundt a psychológia ako veda o vedomí
  7. Rozvoj prístrojov
  8. Použitá literatúra

Zdroje:
 • T. Pardel, J. Boroš, Základy všeobecnej psychológie. Bratislava: SPN 1975.
 • prof. Dr. Anton Jurovský, Psychológia, Matica slovenská, 1949.
 • V.V.Abramenkovová, V. S. Agejev, G. M. Andrejevová a kol. , Stručný psychologický slovník, Bratislava: Pravda- tlačový kombinát KSS, 1987.
 • Stanford enciklopedy of phylosophy, URL < http:// plato.stanford.edu >