Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Výchova a vzdelávanie v období stredoveku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11143
Posledná úprava
07.11.2018
Zobrazené
5 561 x
Autor:
vikina
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vo svojej seminárnej práci sa budem venovať výchove a vzdelávaniu v období feudalizmu a keďže aj na Slovensku sa výchova a vzdelávanie začalo rozvíjať až v období stredoveku, priblížim trochu aj vývoj vzdelávania na Slovensku v tomto období. Výchova a vzdelávanie úzko súvisí so spoločenskými, politickými, hospodárskymi a kultúrnymi zmenami.

Začiatok stredoveku sa poväčšine datuje pádom Západorímskej ríše (475), ale historici uvádzajú aj iné medzníky: Konštantínovo prijatie kresťanstva (313) milánskym ediktom, sťahovanie národov, prerušenie národných stykov medzi Východom a Západom po arabských výbojoch atď. Za koniec stredoveku sa spravidla pokladá rok 1453, rok dobytie Konštantínopola Turkami alebo rok 1492, rok objavenia Ameriky. Rímsky cisár Konštantín sa po úspešnej záchrane Ríma pred svojim oponentom Maxentiom rozhodol kresťanstvo oslobodiť a prehlásiť za dovolenú mieru. V roku 313 vydáva Milánsky edikt, ktorým sa kresťanská Cirkev stála náhle slobodnou , ba žiadanou. V priebehu niekoľkých rokov sa celá ríša výrazne pokresťančovala. Pre chudobné vrstvy evanjelium predstavovalo silu a nádej do budúcna, ich utrpenie vyzdvihovalo a povyšovalo na jedinečné poslanie, za ktoré budú bohato odmenení po smrti. Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom ríše a potlačilo takmer všetky pohanské zvyky, tradície, viery ba celú antickú mytológiu a filozofiu.

Kľúčové slová:

obdobie stredoveku

výchova v kláštoroch

mestské školy

cirkevné školyObsah:
 • Úvod
  1 Cirkevná výchova v kláštoroch
  1.1 Karolínska reforma
  1.2 Ženy v kláštoroch
  2 Svetská výchova
  2.1 Mestská výchova
  3 Vznik a rozvoj univerzít
  3.1 Karlova univerzita
  3 Počiatky školstva na Slovensku
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • ĎURICA, Milan. 1996. Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava: SPN, ISBN 80-08-01427-X
 • HENCELOVÁ, Gabriela. 2004. Počiatky školstva na Slovensku. In Historická revue, ISSN 1335-6550, roč. XVI, č. 2
 • JUDÁK, Viliam. 2004. Počiatky mníšstva. In Historická revue, ISSN 1335-6550, roč. XVI, č. 4
 • PASIAR, Štefan. 1975. Dejiny výchovy dospelých na Slovensku. Bratislava: Obzor
 • SROGOŇ, Tomáš a i. 1986. Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: SPN