Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Teória spoločenskej zmluvy- thomas hobbes a John Locke

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48051
Posledná úprava
20.12.2021
Zobrazené
195 x
Autor:
nessk23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V seminárnej práci sa zoberáme, komparáciou vybraných prístupov politickej filozofie. Zamerali sme sa na problematiku novovekého ponímania vzťahu človeka a štátu. Thomas Hobbes a John Locke sa vo svojich dielach zaoberali vzťahom občana a štátu. Obidvaja zdieľajú víziu spoločenskej zmluvy ako nástroja politickej stability štátu. Prostredníctvom teórie spoločenskej zmluvy obaja priekopníci novovekej politickej filozofie vysvetľujú podstatu človeka, vznik štátu, štátnej moci a jej legitimity v dobových súvislostiach. Svojimi počinmi sa stali základnými kameňmi súčasného usporiadania spoločností po celom svete.
...
Hobbes a Locke zdieľajú víziu spoločenskej zmluvy ako nástroja politickej stability. Koncepcia politickej filozofie Thomasa Hobbesa a Johna Lockeho je v ostrom kontraste v otázkach ľudskej prirodzenosti, v spoločensko-zmluvných teóriách aj rozličných pohľadoch na prirodzený stav.

V súčasnosti patria Thomas Hobbes a John Locke k najviac citovaným mysliteľom Ich dielo a pohľad na fungovanie a podstatu ľudskej spoločnosti ovplyvnilo politické myslenie zásadným spôsobom. Komparácia ich názorov na prirodzený stav a spoločenské zmluvy je zaujímavá okrem iného preto, že aj keď obaja vychádzajú z teórie prirodzeného stavu, zároveň však prichádzajú v mnohých aspektoch k takmer opačným a navzájom nezlučiteľným záverom. Locke je považovaný za teoretika a prívrženca liberálnej demokracie. Hobbes je vnímaný za teoretika a obhajcu absolutizmu.
...

Kľúčové slová:

teoria spoločenskej zmluvy

Thomas Hobbes

John Locke

politická filozofia

myslenie

politika

politické myslenie

filozofia

štát

politická stabilita

štátna moc

Locke

Hobbes

Leviatan

LeviathanObsah:
 • ÚVOD 3
  1 POROVNANIE KONCEPCIE POLITICKEJ FILOZOFIE THOMMASA HOBBESA A JOHNA LOCKA 4
  2 THOMAS HOBBES A JOHN LOCKE - INŠPIRÁCIA PRE SÚČASNÉ POLITICKÉ MYSLENIE 8
  ZÁVER 11
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 12

Zdroje:
 • DOBIAŠ, Daniel. 2014. K problému dichotómií v dejinách politického myslenia. (Vybrané kapitoly). Košice. UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta, 2014. 116 s. ISBN 978-80-8152-141-6
 • DUNN, John. 1969. The Political Thoughtof John Locke: An Historical Account of the Argument of the Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. 290 s.
 • GOUGH, J. W. 1936. The Social Contract Theory: A Critical Study of its Development. Oxford: Oxford University Press. 1936
 • RAWLS, John. 2007. Lectures on the History of Political Philosophy, El. Samuel Freeman. Cambridge. Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 496s. ISBN 9780674024922
 • SARTORI, Giovanni. 1993. Teória demokracie. Bratislava : Archa, 1993. 512 s. ISBN 80-7115-049-5
 • STEELE, Dean Allen, 1993. A Comparison of Hobbes and Locke on Natural Law and Social Contact, Master´s thesis. University of Texas at Austin, Faculty of the Graduate School. 1993. 64 s.
 • WOOTTON, David. 2008. Modern Political Thought: Readings from Machiavelli to Nietzsche. 2. vyd. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc. 2008. 928s. ISBN 9780872208971