Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Seminárna práca - Inflácia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1209
Posledná úprava
21.06.2015
Zobrazené
6 926 x
Autor:
derek23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom mojej práce je podať čitateľovi základné informácie o problematike inflácie a v praktickej časti o vývoji inflácie v Slovenskej republike. Inflácia je negatívnym javom, ktorý postihuje každú ekonomiku, bez ohľadu na to, či hovoríme o ekonomike vyspelej alebo menej vyspelej. V ekonomike sa tento pojem začal používať v 19. storočí v zmysle nafukovania peňažnej masy, neúmerného zvyšovania množstva papierových peňazí v obehu, keď ceny vyjadrené v papierových peniazoch boli vyššie než ceny vyjadrené v zlatých minciach. Inflácia je všeobecne spájaná s rastom cenovej hladiny. Spôsobuje celkovú ekonomickú nerovnováhu. Ak sa v ekonomike prejaví vo vysokej miere, má to veľmi negatívny, dlhšie trvajúci vplyv na ekonomiku danej krajiny.

Kľúčové slová:

inflácia

financie

hrubý domáci produkt

spotrebiteľ

dopyt

cena

produkt

ekonomika

peniazeObsah:
 • Úvod -3-
  1. Podstata inflácie -4-
  2.1 Ukazovatele, slúžiace na meranie inflácie -4-
  2.1.1 Index spotrebiteľských cien -5-
  2.1.2 Deflátor hrubého domáceho produktu -6-
  2.1.3 Harmonizovaný index spotrebiteľských cien -6-
  2. Formy inflácie -7-
  3. Príčiny inflácie -9-
  3.1 Dopytová inflácia -9-
  3.2 Nákladová inflácia -9-
  4. Dôsledky inflácie -10-
  5. Vývoj inflácie v SR -11-
  5.1 Vývoj inflácie v SR v poslednom období -12-
  5.2 Očakávaný vývoj inflácie -13-
  6. Záver -14-
  7. Prílohy -15-
  8. Použitá literatúra -17-

Zdroje:
 • Fuchs, K.- Tuleja, P.: Základy ekonómie. Vydavateľstvo EKOPRESS, Praha 2003
 • Borzová, A. - Medveď, J. a kol.: Úvod do teórie financií a meny. Fakulta financií UMB, Banská Bystrica 1997
 • Zimková, E.: Menová politika. Fakulta financií UMB, Banská Bystrica 2002
 • Támošová, J.: Inflácia. Vydavateľstvo IURA EDITION, Bratislava 2000
 • Hospodárske noviny, číslo 69, ročník XIII., Bratislava 12. apríl 2005
 • Internet