Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Sekty - môžu nasýtiť túžbu človeka po transcendentne

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41155
Posledná úprava
11.12.2012
Zobrazené
798 x
Autor:
rianna
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pýtame sa, čo sa skrýva pod pojmom „sekta“. Definícií je niekoľko, inak charakterizuje sektu sociológ inak psychológ či religionista. Názory sa rôznia aj vzhľadom na dejinný kontext. Napríklad aj prví kresťania boli v očiach Židov len ďalšou mesianistickou sektou. Je potrebné si čo najpresnejšie definovať tento termín. Prvé priblíženie nám môže poskytnúť etymológia. Tu však nie sú odborníci jednotní, či je základom latinské sloveso sequo (nasledujem), alebo seco (režem, krájam, sekám a pod.).

V prvom prípade by šlo o okruh nasledovníkov nejakej vodcovskej osobnosti, napr. o filozofickú školu alebo o politickú stranu, v druhom prípade by náboženská sekta bola oddelenou časťou väčšieho náboženského zoskupenia. Je prirodzené, že veľké sociálne systémy sa postupom času začínajú diferencovať a štiepiť. Vznikajú nové spoločenstvá, hnutia a skupiny. Vplýva na to viacero faktorov (kultúrne, hospodárske, geografické a iné). Žiadne svetové náboženstvo nie je homogénne. Nemôžeme očakávať, že spoločenstvo mladých gréckokatolíkov na Slovensku je rovnaké ako spoločenstvo mladých katolíkov niekde v Afrike. Tieto dve skupiny ale uznávajú rovnaké náboženské hodnoty a držia sa učenia Cirkvi. Kdežto sekta spravidla radikálnym spôsobom zastáva ideológie odlišné od hodnôt „pôvodného“ náboženstva, z ktorého vychádza. Často sa v sektárskych spoločenstvách miešajú rôzne náboženské i nenáboženské tradície (napríklad buddhizmus a kresťanstvo).  ...

Kľúčové slová:

sekty

nové náboženské hnutia

vodca siekt

psychológia

ovládanieObsah:
 • Úvod
  Hlavné znaky siekt
  Praktiky siekt
  Prečo človeka lákajú sekty
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BROCKWAY, A.: New religious movements and Churches, Geneva : WCC PUBLICATIONS, 1987, 205 s. ISBN 97-8282-54-08-90-2
 • ENROTH, R.: Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: Eelac, 1994, 187 s. ISBN 80- 85495- 29- 5
 • HINNELLS, J.: The Routledge Companion to the Study of Religion ,New York : Routledge, 2005, 556 s. ISBN 97-8041-53-33-11-5
 • HRABAL, F.R.: Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společnosti. Bratislava: Cad Press , 1998, 516s. ISBN 80- 8539- 79- 5
 • KARDIS, K. – KARDIS, M.: Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010, 634 s. ISBN 978- 80- 555- 01- 90- 1
 • ŠTAMPACH, O.I.: Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia(1). In: Rozmer, 1998, roč. 1, č. 1, s. 28. ISSN 1335- 2660.
 • VOJTÍŠEK, Z.: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Alfa, 2007.,210 s. ISBN 978- 80- 86851- 64- 8
 • http://www.skepdic.com/slovnik/index_files/Channeling.htm