Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 626   projektov
6 nových

Rozhodovanie a usudzovanie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41652
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
1 314 x
Autor:
sisik123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na otázku, čo je „usudzovanie a rozhodovanie“ podáva Nick Charter v editorskom úvode svojho štvorzväzkového prehľadu odpoveď: Je to rozsiahla a dynamicky sa rozvíjajúca oblasť skúmania. Je interdisciplinárna, pomerne jasne vymedzená, koncentrovaná na svoje nosné témy. Má teoretické aj aplikované výskumné ciele. Napriek stálej diskusii a kritike má pevné poznatkové zdroje – teórie a modely, práve tak ako empirické výskumy, ktoré v súčasnosti rozvíja z pohľadov viacerých vedných disciplín.

V živote sa musíme rozhodovať neustále. Každý deň zvažujeme, čo si dáme na raňajky, kam pôjdeme na nákup, s kým sa večer stretneme, čo navaríme. Jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré sme museli urobiť je, kedy, na akú vysokú školu a aký odbor ísť študovať. Teraz príde čas, keď sa budeme rozhodovať, čo budeme robiť po skončení školy. Ako treba postupovať pri takýchto rozhodnutiach a ako sa „dobre“ rozhodnúť? Napriek tomu, že táto téma je čoraz viac aktuálna, neexistuje recept na správne rozhodnutie, i keď ekonómovia sa o to snažili, ale ja som sa pozerala na rozhodovanie z psychologického hľadiska.

Ľudia sa dopúšťajú obrovského množstva chýb pri rozhodovaní, vplýva na nich mnoho faktorov, preto sa nedá presne popísať, ako ľudia postupujú pri rozhodnutiach, je to u každého z nás individuálna záležitosť. Avšak v knihách je možné nájsť nespočetné množstvo rôznych fenoménov pri rozhodovaní a usudzovaní a ja som sa snažila v tejto práci demonštrovať z nich tie najzaujímavejšie. Taktiež som popísala už spomínané chyby pri rozhodovaní a usudzovaní, či rôzne spôsoby usudzovania. Mnohokrát som uvádzala aj príklady pre lepšie pochopenie danej problematiky.

Kľúčové slová:

rozhodovanie

usudzovanie

decision makingObsah:
 • Úvod 1
  1. Usudzovanie 2
  2. Induktívne usudzovanie 2
  3. Deduktívne usudzovanie 3
  4. Podmienené usudzovanie 3
  5. Wasonova selekčná úloha 4
  6. Rozhodovanie 5
  7. Klasická teória rozhodovania 5
  8. Normatívna a deskriptívna teória rozhodovania 6
  9. Teória úžitku 6
  10. Metóda uspokojovania 7
  11. Vylučovacia metóda 7
  12. Odpor ku strate 8
  13. Zarámovanie 8
  14. Heuristiky 9
  14. 1 Heuristika reprezentatívnosti 10
  14. 2 Heuristika dostupnosti 10
  14. 3 Heuristika „ukotvenia“ a prispôsobenia 11
  Zoznam použitej literatúry 12
  Záver 13

Zdroje:
 • Alena Plháková/ Učebnice obecné psychologie, 2003, Academia, Praha
 • David Hardman, Laura Macchi Edt. / Thinking: Psychological Perspectives on Reasoning, Judgment and Decision Making, 2003, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-49457-7
 • Eysenck, Keane / Kognitivní psychologie [z angl. originálu Cognitive psychology. A Student’s Handbook ], Vyd. 1, Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1559-4
 • CHATER, N. (Ed.), 2009, Judgement and Decision Making, Vol. 1. – 4. London: SAGE
 • Rita L. Atkinson / Psychologie, 2. Vyd., PORTÁL 2007, ISBN 80-7178-640-3, 752 str.
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál