Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Prokuratúra Slovenskej republiky

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5154
Posledná úprava
28.08.2017
Zobrazené
4 334 x
Autor:
tinta1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prokuratúra je samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadradenosti.
Prokuratúra je jedným z kontrolných orgánov ochrany práva. Jej úlohou je ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu zákonom vymedzenými prostriedkami kontroly zákonnosti.

Sústavu prokuratúry tvoria:
- Generálna prokuratúra SR
- Krajské prokuratúry
- Okresné prokuratúry
- Vyššia vojenská prokuratúra
- Vojenské obvodné prokuratúry

Generálna prokuratúra SR
Je ústredným štátnym orgánom a najvyšším orgánom prokuratúry nadriadená ostatným orgánom prokuratúry. Sídli v Bratislave a na jej čele stojí generálny prokurátor. Sídla a územné obvody krajských a okresných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov.

Krajské prokuratúry Vyššia vojenská prokuratúra
Sú nadriadené okresným prokuratúram Je súčasťou prokuratúry SR
vo svojom územnom obvode. pôsobiacou v ozbrojených silách.
8 krajských prokuratúr. Má postavenie krajskej prokuratúry.
Je nadriadená vojenským obvodným
prokuratúram.

Okresné prokuratúry Vojenské obvodné prokuratúry
45 okresných prokuratúr. Majú postavenie okresnej prokuratúry.
3 obvodné prokuratúry.

Organizačná štruktúra prokuratúry zodpovedá organizačnej štruktúre súdov Slovenskej republiky. Organizácia súdov a prokuratúry nezodpovedá územnosprávnemu členeniu štátu na úrovni okresov.

Kľúčové slová:

prokuratúra

pôsobnosť

organizačná štruktúra

krajská prokuratúra

okresná prokuratúraObsah:
 • Prokuratúra Slovenskej republiky
  Postavenie a pôsobnosť prokuratúry SR
  Postavenie a pôsobnosť prokurátora
  Postavenie a pôsobnosť Generálnej prokuratúry SR
  Postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora SR
  Organizačná štruktúra Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
  Organizačné zložky Generálnej prokuratúra SR
  Organizačná štruktúra krajských prokuratúr SR
  Organizačné zložky krajských prokuratúr
  Organizačná štruktúra okresných prokuratúr SR

Zdroje:
 • Čič M. : Komentár k ústave. Matica Slovenská 19997.
 • Posluch M., Cibulka Ľ. : Štátne právo Slovenskej republiky. 2.vydanie, Heuréka 2006.
 • Svák J., Cibulka Ľ. : Ústavné právo Slovenskej republiky. Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2006.