Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Problematika jadrového odpadu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2951
Posledná úprava
24.03.2017
Zobrazené
2 425 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V roku 1896 bola H. Becquerelom objavená rádioaktivita. Týmto objavom sa rozbehol výskum rádioaktivity, rádioizotopov a štiepnych reakcií čo vyústilo do spustenia prvého atómového reaktora koncom roku 1942 týmom fyzikov okolo E. Fermiho na Univerzite v Chicagu a skonštruovaniu prvej atómovej bomby vyskúšanej v polovici júla roku 1945. Po druhej svetovej vojne nastal rozvoj atómovej energetiky najmä v USA a bývalom ZSSR. Postupne sa používanie jadrových štiepnych reakcií na výrobu elektrickej či tepelnej energie rozšírilo do mnohých vyspelejších krajín sveta. V bývalom Československu bola spustená prvá atómová elektráreň koncom roku 1972 v Jaslovských Bohuniciach.
S rozvojom atómovej energetiky vyvstal problém so splodinami štiepnych reakcií a látok kontaminovaných rádioaktívnym žiarením. Problematika prepracovania, separácie ukladania a likvidácie jadrového odpadu nebola nikdy tak aktuálna ako v súčasnej dobe, keď sa do popredia dostáva filozofia trvalo udržateľného rozvoja a riešenia globálnych ekologických problémov.

Kľúčové slová:

rádioaktivita

odpad

uloženie odpadu

transmutácia

solidfikácia

koncepcia úložiska

zásypové materiály

hlbinné ložiskáObsah:
 • Predslov
  1 Rádioaktívne žiarenie
  1.1 Zloženie rádioaktivity
  2 Rádioaktívny odpad
  2.1 Pôvod rádioaktívneho odpadu
  2.2 Rozdelenie rádioaktívnych odpadov podľa skupenstva
  2.2 Rozdelenie rádioaktívnych látok podľa aktivity
  2.3 Palivový cyklus jadrovej elektrárne - dočasné skladovanie vyhoreného jadrového paliva
  3 Spôsoby nakladania s jadrovým odpadom
  3.1 Prepracovanie rádioaktívneho materiálu
  3.2 Transmutácia
  3.3 Minimalizácia, solidifikácia a fixácia rádioaktívneho odpadu
  4 Úložiská
  4.1 Možnosti konečného zneškodnenia vyhoreného jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov.
  4.2 Zriaďovanie úložísk
  4.3 Základné princípy a význam funkcie hlbinného úložiska
  4.4 Geologické prostredie
  4.5 Koncepcia úložiska
  4.6 Tesniace tlmivé a zásypové materiály
  5. Úložiská vo svete a na Slovensku
  LITERATÚRA A INTERNETOVÉ ODKAZY:

Zdroje: