Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Právomoci prezidenta

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5155
Posledná úprava
28.08.2017
Zobrazené
3 928 x
Autor:
tinta1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Historický vývin funkcie hlavy štátu
Postavenie prezidenta ako najvyššieho predstaviteľa suverénneho štátu má svoj historický predobraz v tradičnej funkcii panovníka. Tú v minulosti charakterizovalo predovšetkým spojenie dvoch dimenzií- svetskej a cirkevnej. Pôvod moci vládcu bol vykazovaný ako božský ( sú známe napríklad oslovenia typu „z Božej vôle kráľ “), práve týmto pôvodom sa vysvetľovala legitimita kráľovskej rodiny na vládnutie.
V 17. a 18. storočí sa naplno rozvinul systém absolutistickej monarchie, ktorého podstatu najvýstižnejšie charakterizoval výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.: „Štát som ja!“
Najvyšší úrad dedičného panovníka bol postupne pretransformovaný na úrad voleného prezidenta. Hlave štátu však zostali niektoré právomoci typické pre monarchu. K najzávažnejším patrí právo veta (v rozličnej forme) voči parlamentom schváleným zákonom, vymenúvanie a odvolávanie členov vládneho kabinetu a v neposlednom rade aj inštitút milosti.

Kľúčové slová:

historický vývin

hlava štátu

prezident

ústavný systém

kancelária prezidentaObsah:
 • Historický vývin funkcie hlavy štátu
  Prezident v ústavnom systéme SR
  Vojenská kancelária prezidenta SR
  Čestná stráž prezidenta SR
  Kancelária prezidenta SR

Zdroje:
 • Posluch,M.- Cibulka,Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Šamorín, Heuréka 2003, str.246-252.
 • Drgonec,J.: Ústava Slovenskej republiky-Komentár. Šamorín,Heuréka 2004, prvé vydanie, str.528-599.
 • Svák,J.- Cibulka,Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,2006, str.333-350
 • Horváth,P.: Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2000, Edícia Rozhľady, str.21,22,60-63.
 • Chovanec,J.- Palúš,I.: Lexikón ústavného práva. Procom 2004, str.105-107.
 • ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.