Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Poznámky z oblasti Domáce násilie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
153 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2537
Posledná úprava
22.02.2017
Zobrazené
7 068 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto práca sa zaoberá problematikou domáceho násilia, ktorá patrí k aktuálnym témam tejto doby. Závažným problémom tohto sociálno-patologického javu odohrávajúce sa v rodinách, je mimoriadne vysoké percento skrytej kriminality. Neexistujú presné štatistiky týraných detí, odhaduje sa však, že podobne ako v iných európskych krajinách, aj u nás je týraných 1-2% detskej populácie! Zvýšený záujem o poznanie a riešenie tohto problému v súčasnom období je podmienený charakterom dnešnej spoločnosti, spojeným s uznaním vysokej hodnoty dieťaťa a chápaním detstva ako špecifického vývojového obdobia človeka s osobitnými potrebami a právami, a nevyhnutnosťou ochrany dieťaťa pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, zanedbávania alebo zneužitia.

Kľúčové slová:

domáce násilie

syndróm CAN

týranie

zneužívanie a zabedbávanie dieťaťaObsah:
 • DOMÁCE NÁSILIE
  Syndróm CAN a jeho základné formy
  Telesné týranie
  Psychické týranie
  Zanedbávanie
  Sexuálne zneužívanie
  Zoznam použitej literatúry:

Zdroje:
 • BURROWS HORTON, C. - CRUISE, T.: Child Abuse & Neglect, The School´s Response. New York: Guilford Press, 2001, 204 p. ISBN 1572306734
 • DUNOVSKÝ, J. - DYTRYCH, Z. - MATĚJČEK, Z. et al.: Týrané, zneužívané a zanedbávané díte. Praha : Grada, 1995, 248 s. ISBN 80-7169-192-5
 • HELUS, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004, 232 s. ISBN 80-7178-888-0
 • KURINCOVÁ, V. - SEIDLER, P.: (In)akosti v edukačnom prostredí. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Rok vydania: neuvedený, 242 s. ISBN 80-8050-839-9
 • LANGMEIER, J. - BALCAR, K. - ŠPITZ, J.: Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000, 432 s. ISBN 80-7178-381-1
 • LONGAUER, V. - SELICKÁ, D. - VANKOVÁ, K.: Vybrané kapitoly zo sociálno-právnej ochrany. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, 103 s. ISBN 80-8050-966-2