Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Podstata a význam Dohody o technických prekážkach v obchode

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45408
Posledná úprava
24.11.2014
Zobrazené
645 x
Autor:
lubo.kubala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Nové obchodné prekážky

Správne fungovanie vnútorného trhu predpokladá zamedzenie vzniku nových obchodných prekážok. Základným nástrojom pre riadenie vnútorného trhu je smernica Rady č. 83/189/EHS pozmenená smernicou Rady a Európskeho parlamentu č. 94/10 (Smernica stanovujúca postup pre zabezpečenie informácií v oblasti noriem a technických predpisov), ktorej cieľom je dosiahnutie transparentnosti a zabránenie akýmkoľvek prekážkam v obchode medzi členskými štátmi. Členské štáty majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k navrhovaným opatreniam v oblasti technických noriem a technických predpisov. Nesplnenie tejto povinnosti ani po výzve Komisie je porušením článkov 8 a 9 smernice 83/189/EHS, ktoré majú priamy účinok. Náležitá informovanosť je predpokladom spôsobilosti Komisie a každého členského štátu pripomienkovať návrhy technických predpisov iného členského štátu a požadovať zmeny v návrhoch technických predpisov, ktoré by mohli vytvárať prekážky vo vzájomnom obchode. Komisia môže následne iniciovať vytvorenie európskej normy v danej oblasti, upozorniť navrhujúci členský štát, že návrh technickej harmonizácie už existuje na úrovni ES, alebo prijať stanovisko k možným negatívnym dôsledkom návrhu technického predpisu na voľný pohyb tovaru.1

Kľúčové slová:

TBT

technické

prekážky

obchodObsah:
 • Obsah
  1 Podstata a význam Dohody o technických prekážkach v obchode 1
  1.1 Nové obchodné prekážky 1
  1.2 Odstraňovanie technických prekážok obchodu medzi Európskou úniou s Slovenskom 1
  2 Aktuálne informácie z oblasti TBT z internetovej stránky Ministerstva hospodárstva SR 2
  2.1 Aktuálny stav v prijímaní regulačných opatrení Európskej Únie v Slovenskej republike 2
  2.2 Vzájomné uznávanie výsledkov posudzovania zhody a akceptovanie výrobkov na trhu vo vzájomnom obchode medzi EÚ a SR 3

Zdroje:
 • Čorba, J. 2003. Európske právo na Slovensku, s. 339
 • Knopp, J. 2003, In. Slobodný pohyb tovaru. s. 11
 • Ňuňuk, P. 2003, In. Slobodný pohyb tovaru. s. 63
 • Steinlová, K. 2003, In. Slobodný pohyb tovaru. s. 19
 • Varga, M. 2003, In. Slobodný pohyb tovaru. s. 31